Personalized demo

Dr Plamen Minkov

Internal medicine, Cardiology

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Пламен Минков, дн е специалист по вътрешни болести и кардиология в Стара Загора с над 11 години медицински опит. Извършва амбулаторни прегледи на пациенти с кардиологични заболявания. Д-р Минков не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Стара Загора през 2011 г. и има придобити специалности Вътрешни болести и Кардиология. Придобива научно образователна степен ''доктор'' по научна специалност ''Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)''. КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Български лекарски съюз; - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността. БИОГРАФИЯ След дипломирането си д-р Минков започва работа в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" Стара Загора, където работи и до момента.