Personalized demo

Elena Komisarova

Psychology, Psychotherapy

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Елена Комисарова е психолог и психотерапевт в София с над 10 години опит. Специалист е по ранно детско развитие. Приема деца от най-ранна възраст до юношеските години, както и техните семейства, когато преживяват затруднения, кризи, проявяват типични конфликти в емоционалното развитие или имат въпроси. Работи индивидуално и в група с възрастни при промени в настроението, чувство за загуба за контрол, тревожност, апатия, депресия, влошаване на социалното функциониране или на личните взаимоотношения. Осигурява специализирана психологическа подкрепа на деца и възрастни пострадали при катастрофи. Образование Завършва бакалавърска програма по специалност Социални дейности в СУ "Св. Климент Охридски". Придобива магистърска степен по специалност Психология в ПУ "Паисий Хилендарски". Квалификации - През 2010 г. завършва обучителна програма по психодрама, социометрия и групова терапия към Фондация Психотерапия 2000; - Член на Федерация на европейските психодрама тренинг организации, Българско общество за лаканианска психоанализа и Българска асоциация по психотерапия; - През 2012 г. започва аналитичното си формиране към Българско общество за лаканианска психоанализа; - Участник в международни конференции в областта на психологията и психоанализата. Биография От 2007 г. Елена Комисарова е психолог по проект за работа с деца настанени в институции. От 2010 г. до 2013 г. практикува в кризисен център и дневен център за деца с увреждания. През 2015 г. работи с аутистични деца и деца с изоставане в развитието. Психолог е към клиника Доверие за здраве София. От 2013 г. до момента е практикуващ психотерапевт към SOS Детски селища. Участник е в социални проекти, подпомагащи деца и семейства. Водещ е на групови формати и обучител в метода психодрама към Институт ДЕА. Автор и водещ на ателиета: Мама и бебе и развива своята индивидуална практика в София.