Get Healee

Dr Nikolay Dakov, MD

Ophthalmology

Diagnostic consultative Center Alexandrovska

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Николай Даков е специалист офталмолог в София с над 11 години опит. Извършва консултативни прегледи, диагностика и лечение на очни болести. Има над 40 публикации в български и чуждестранни научни списания, като водещ автор, или като част от авторския колектив, както и над 30 лекции или публични представяния в рамките на научни медицински форуми в България и чужбина. Образование Завършва Медицински университет София през 2009 г. Своята специалност Очни болести придобива през 2015 г. През 2017 г. придобива научно – образователна степен "Доктор" след успешна защита на дисертационния си труд на тема свързана с лазерното лечение при глаукома. Квалификации - Преминати множество курсове в страната и чужбина в областта на офталмологията, включително и свързани с диагностиката и лечението на глаукома и катаракталната хирурги; - През 2014 г. и 2015 г. е стипендиант към програмата на Българския лекарски съюз за докторанти; - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмология и Българско глаукомно дружество; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография От 2010 г. д-р Даков работи в Клиника по очни болести към УМБАЛ "Александровска" София. Асиситент е към Катедра по Офталмология на Медицински университет София. От 2017 г. е част и от екипа специалисти на ДКЦ "Александровска" София.