Personalized demo

Dr Valentina Milkovska

Psychiatry

Групова психиатрична практика МЦ Филипополис

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Валентина Милковска е специалист психиатър в Пловдив с над 8 години опит. Завършва Медицински университет Пловдив през 2011 г. Своята специалност Психиатрия придобива през 2019 г. Член на Български лекарския съюз, Българска психиатрична асоциация, Българска младежка психиатрична асоциация и Българско научно дружество по невропсихофармакология и неврологични науки. През 2012 г. д-р Милковска започва работа като лекар-ординатор в Държавна психиатрична болница в Пазарджик, където продължава да работи и до момента. През 2016 г. постъпва в групова психиатрична практика в МЦ "Филипополис" Пловдив, където работи в програмата за поддържащо метадоново лечение на зависими от опиоиди. Владее английски език.