Personalized demo

Dr Maya Koleva, MD, PhD

Pediatric neurology

УМБАЛНП "Св. Наум"

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Мая Колева, дм е специалист детски невролог в София с над 12 години медицински опит. Основните ѝ интереси са в областта на детските епилепсии, главоболие, детска церебрална парализа, автоимунни възпалителни и дегенеративни заболявания в детска възраст, генетични, метаболитни и неврокутанни болести. Д-р Колева преглежда деца на възраст над 1 година. ПАЦИЕНТИ ПОД 1 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ СЕ ПРЕГЛЕЖДАТ след предварителна уговорка. Образование Завършва Медицински университет Варна през 2009 г. Своята специалност Детска неврология придобива през 2018 г. след специализация в УМБАЛНП "Св. Наум" София. През 2020 г. придобива образователна и научна степен "доктор" след защита на дисертационен труд в областта на неврокутанните синдроми. Квалификации - Автор и съавтор в над 50 статии в български и чуждестранни списания, над 65 постера и орални презентации; - Участия в различни български и международни конгреси и конференции по неврология, детска неврология, педиатрия, редки болести и обучителни семинари по проблемите на пациенти с туберозна склероза комплекс; - Член на Български лекарски съюз, Научно дружество по неврология, Научно дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието. Биография От 2021 г. д-р Колева е асистент към Медицински университет София. Към момента е част от екипа специалисти на Клиника по нервни болести за деца към УМБАЛНП "Св. Наум" София.