Personalized demo

Tanya Kozlodzhova

Psychology

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Таня Козлоджова е психолог в Пловдив. Извършва професионално психологично консултиране и подкрепа. Консултира хора с хранителни разстройства, тревожност, нарушения в адаптацията, влошаване на социалното функциониране, криза в лични, семейни или работни взаимоотношения, поведенчески и емоционални проблеми, самооценка, стрес. Консултативните сесии са насочени към изследване на несъзнаваното, възприети модели на поведение, ценности и вярвания, които водят до дезадаптивно възприемане на себе си и света. Вярва, че себепознанието е пътят към пълноценен живот. Работи с деца, с приоритет аутистичен спектър и нарушено развитие. Използва индивидуален подход, като се стреми да интегрира техники от различни парадигми, които отговарят на индивидуалността и целите на личността. Образование Завършва магистърска програма по специалност Училищна психология в ПУ Паисий Хилендарски. Към момента се обучава в курс по позитивна психотерапия в Дружество по позитивна психотерапия в България. Квалификации - Член на Дружество на психолозите в Република България и Дружество по позитивна психотерапия Wiesbaden; - Интегративна психотерапия към СДО Медицински университет Пловдив; - Медицинска психология, Водене на клинични случаи, Обща и клинична психопатология към СДО Медицински университет Пловдив; - Психологическа оценка и терапевтична програма на деца и ученици с разстройство от аутистичния спектър; - Обучение за работа с въпросник PSI-4, изследващ родителския стрес; - Курс: Picture Exchange Communication System Level 1; - Обучения за работа с хранителни разстройства. Биография След успешно завършване на своята образователна квалификация и следдипломни специализации, Таня Козлоджова развива успешно своята индивидуална практика като психолог - консултант в Пловдив. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Тракия Пловдив.