Personalized demo

Irina Kiryakova

Psychology, Psychotherapy

Психологичен и терапевтичен кабинет Ирина Кирякова

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Ирина Кирякова е психолог и психотерапевт в София с над 18 години опит. Провежда индивидуални консултации, работи с двойки, групи и деца като прилага гещалт терапия. Образование Завършва магистърска степен по Социално-педагогическа и психологическа помощ за семейства в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Завършила е позитивна психотерапия, хипнотерапия и игрова терапия. Последната специализация и е по Гещалт терапия към ЕАГТ в първия в България институт по Гещалт терапия. Квалификации: - Хипноза и хипнотерапия - Обучение към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността; - Две години индивидуална терапия и обучение в неорайхианска психотелесна психотерапия; - Координатор и администратор на Български институт по гещалт терапия; - Член на Дружество на психолозите и Дружество по позитивна психотерапия. - Фамилна терапия и терапия на двойки - Арт терапия и работа с подрастващи Биография: Ирина Кирякова е работила като преподавател в Български институт по гещалт терапия и като базов треньор по позитивна психотерапия към ДППТ в България. Била е консултант към Fine Line – The Art of Healthy Living и терапевт към Холистичен Център Синай. 18 години развива самостоятелна практика като консултант и терапевт и към момента работи в Психологичен и терапевтичен кабинет Ирина Кирякова София.