Personalized Demo

Ivan Skiparnov

Psychology, Psychotherapy

Център за психологично консултиране Иван Скипарнов

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Иван Скипарнов е психолог и психотерапевт във Варна с над 10 години опит. Магистър по Психологично консултиране, следдипломна квалификация по когнитивно-поведенческа терапия, сексология, хипноза и хипнотерапия. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Психологично консултиране във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". КВАЛИФИКАЦИИ - Базови и специализирани умения по Когнитивно-поведенческа терапия, ''Българска асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия''; - Хипноза и Хипнотерапия, ''Българска асоциация по Хипноза и Хипнотерапия''; - Курс по Приложна психология и психотренинг; - Сертифициран инструктор по програмата ''Трениране на успешни родители'' по метода на д-р Томас Гордън. БИОГРАФИЯ Към момента Иван Скипарнов има самостоятелна практика във Варна.