Personalized Demo

Prof Dr Nikolay Damyanov, MD

Surgery

Медицински институт на МВР

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Проф. д-р Николай Дамянов, дмн е специалист хирург с опит в оперативното лечение на редица злокачествени заболявания на храносмилателната система. Рутинни за него са операции при рак на стомаха (гастректомия), лапароскопски намеси при хернии, жлъчка и рак на дебелото черво. Професурата му е свързана с операции при РАК на ПРАВОТО черво (РЕКТУМ) без да се премахва сфинктера (избягва се ТОРБИЧКА), дори за тумори на 4-5 см от АНУСА. При пациенти с ФАМИЛНА ПОЛИПОЗА на дебелото черво проф. ДАМЯНОВ премахва цялото дебело черво с ректума без да стига до постоянен АНУС ПРЕТЕР, защото сфинктерът (мускулът контролиращ изхожда нето) се запазва. Извършва консултации на пациенти с поставена диагноза и консултация на пациенти, които вече са преминали през оперативно лечение. Проф. Дамянов не преглежда деца освен тези с ФАМИЛНА ПОЛИПОЗА. Образование Завършва Медицински университет София през 1984 г. Специалност Обща хирургия придобива през 1989 г. През 1992 г. успешно защитава докторат на тема: "Приложението на CO2 лазер в общата и коремната хирургия" и придобива научно преподавателска степен Кандидат на медицинските науки. От 2005 г. е доцент по хирургия. През 2010 г. придобива научно образователна степен Доктор на медицинските науки със защитата на докторат с тема: "Оптимизирано хирургическо лечение на карцинома и дисталния ректум - акцент върху радикализма и качеството на живот". През 2018 г. е избран за професор в Медицински институт на МВР София. Квалификации - Курс по трансплантации към Хелзински университет; - Курс по колопроктология към Холандска асоциация на хепатогастроентеролозите; - Курс по обща хирургия, Токио; - The young clinicians scientist program at the X-th world congresses of gastroenterology, Ротердам; - Над 150 публикации в български и чуждестранни научни списания, учебници за студенти и монографии; - Бил е член на редакционния съвет на списание Хирургия; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография От 1984 г. до 2003 г. проф. Дамянов заема последователно длъжностите ординатор в Хирургично отделение Перник, асистент, главен асистент и докторант към катедра Коремна хирургия към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". От 2002 г е началник на Хирургично отделение на Диагностично операционен център към Военномедицинска академия София. Работил е в КУВЕЙТ във Военната болница като консултант онкохирург. Към момента е част от екипа специалисти на Медицински институт на МВР София.