Personalized demo

Dr Marieta Petrova

Venereology, Dermatology

22 ДКЦ

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Мариета Петрова е специалист по дерматология и венерология в София. Работила е 10 години в отделенито по дерматовенерология в Транспортен Медицински институт, София. От 20 години практикува като дерматолог в ДКЦ 19 и ДКЦ 22, София.