Personalized Demo

Angelina Meranzova-Velyanova

Psychology

Психологичен център Инсайт

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Ангелина Меранзова-Велянова е психолог и формиращ се психотерапевт в Бургас. Провежда онлайн консултации с родители на деца от 2 до 5-годишна възраст: - които използват агресия или манипулация, за да постигнат своите цели и желания; - проявяват агресия в детската градина или не успяват да се адаптират към новите правила там; - които изпадат в истеричен пристъп (силен гняв, фрустрация, преследвани от рев, вербална/физическа агресия, ''тръшкане'') при опита на родителя да въведе дисциплина, ред или думичката ''Не''. Консултира деца от 0 до 18-годишна възраст и техните семейства. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва бакалавърската си степен по Психология след четиригодишно редовно обучение в Бургаски свободен университет. Към момента надгражда своето образование ежегодно в различни университети и с различни хуманитарни дисциплини. Участва редовно в сертифицирани и акредитирани обучения. Обучава се за професията психотерапевт към ДППБ вече 5-та година. КВАЛИФИКАЦИИ Сертификати по: - Техники в терапията с приказки и кукли при деца, юноши и възрастни; - Психодиагностика на индивидуално-психологични особености при деца, юноши и възрастни с проективни методики в клиничната практика; - Работа със символи в наративната терапевтична дейност; - Терапевтични методи за работа с хранителни разстройства на лица до 18-годишна възраст; - Успешно терапевтично свързване и изграждане на терапевтичен алианс; -Дългосрочна психосоциална подкрепа на деца преживели травматично събитие (катастрофа, смърт, развод); - Член на Дружество по позитивна психотерапия в България. БИОГРАФИЯ Към момента Ангелина Меранзова-Велянова има частна практика в Психологичен център Инсайт Бургас. Паралелно с това е учител по философия и гражданско образование в Професионална гимназия ''Кольо Фичето''. Владее отлично английски език и руски език на добро ниво.