Personalized demo

Ekaterina Samsonova

Psychology, Psychotherapy

Психологичен кабинет Екатерина Самсонова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Екатерина Самсонова е психолог и психотерапевт под супервизия в София. Предлага индивидуални терапевтични консултации, както и организационно и фирмено консултиране. Работи с клинично здрави клиенти над 14 години. Основните ѝ сфери на дейност при индивидуалното консултиране са: - Проблеми, свързани с поемане по нов път, като ново дете, смяна на местоживеене, на работа, раздяла; - Постродилна депресия; - Травма и загуба; - Житейски трудности; - Депресивни състояния; - Загуба на смисъл; - Усещане за несправяне; - Паник атаки; - Проблеми на работното място; - Тревожност и стрес; - Прегаряне; - Трудности във взаимоотношенията и връзките; - Ниска самооценка; - Проблеми с комуникацията. Основните ѝ сфери на дейност при корпоративни консултации са: - Адаптация към промени в дейността, нов мениджърски подход или преструктуриране; - Подпомагане кризисния мениджмънт; - Повишаване мотивацията на служителите, удовлетвореността и лоялността към компанията; - Справяне със стреса на работното място. Екатерина Самсонова не консултира деца под 14 години. Образование Завършва специалности Организационна психология и крос-културен мениджмънт и Обща психология в СУ "Св. Климент Охридски" през 2020 г. и 2023 г. Квалификации Психотерапевт под супервизия, продължаващо обучение към Български институт по гещалттерапия, София. Биография Към момента Екатерина Самсонова развива своята индивидуална практика в София.