Personalized demo

Dr Georgi Todorov

Physiotherapy, Sport medicine, Yoga and Pilates

ВМА

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Георги Тодоров е лекар специалист по физикална и рехабилитационна медицина. С практически опит в диагностиката и рехабилитацията на заболявания на централната и периферна нервна система, дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат, след оперативни интервенции и фрактури. Допълнителни квалификационни курсове - Лазертерапия - Основен курс по проприоцептивно нервно-мускулно улесняване / PNF Basic course - Избрани глави от електролечението - Немедикаментозно лечение на метаболитен синдром - Съвременни аспекти при болестта на Бехтерев - Съвременна диагностика и рефлекторно лечение на парализата на Бел в острата фаза и превенция чрез методите на рефлексо- и кинезитерапията - Основен двугодишен курс по клинична хомеопатия Абонирайте се за видеоканала ми, за да научавате интересни неща в областта на рехабилитацията и физиотерапията! Няма да съжалявате.