Personalized Demo

Plamena Nikolova

Psychology

Психологичен кабинет Пламена Николова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Пламена Николова е психолог с над 10 год. опит в сферата на психологическото консултиране на деца, тийнейджъри и възрастни. Работи както с деца и юноши с типично развитие, така и с деца със специални образователни потребности, като подпомага емоционалното, когнитивното и поведенческото им развитие. Осъществява психодиагностика за разграничаване на типично от атипично развитие при деца. Консултира в сферата на себерефлексия и лично развитие, асертивност и отстояване на личните граници, следродилна депресия, бърнаут, тревожни разстройства, справяне със загуби и травматичен опит и др. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва бакалавърска програма по специалност Психология в СУ "Св. Климент Охридски" през 2007 г. Има придобита магистърска степен по специалността през 2009 г. КВАЛИФИКАЦИИ • Обучения за превенция на употреба на психоактивни вещества при юноши; • Уъркшоп по транзакционен анализ: От нашите корени към динамиката на взаимоотношенията; • Уъркшоп по транзакционен анализ: Сценарият – по-скоро ресурс, отколкото патология; • Сертифиран експерт по личностен въпросник DISC; • Сертифициран експерт по ефективно управление на времето; • Уъркшоп по ситуационно лидерство II; • Обучение за обучители – базово ниво и ниво за напреднали; • Квалификация за преподавател по психология, философия, логика и етика; • Сертифициран инструктор по йога на смеха. БИОГРАФИЯ Консултира в областите на: • себерефлексия, лично развитие • асертивност, отстояване на личните граници • изграждане на положителна Аз-концепция • емоционална интелигентност и психологическа устойчивост • стрес и бърнаут • коучинг, ефективно целеполагане и управление на времето • професионално ориентиране • тревожни разстройства, фобии, паник-атаки • житейски кризи, справяне със загуби и травматичен опит • междуличностни взаимоотношения - постигане на устойчиви и хармонични отношения • управление на конфликти • взаимоотношения "дете-родител" • партньорски взаимоотношения и др.