Personalized demo

Dr Viktor Ranovski

Primary care

ДКЦ 25

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Виктор Рановски е общопрактикуващ лекар с над 36 години медицински опит и голяма практика в ДКЦ 25, София. Образование Завършва медицина през 1986 г. През 2008 г. придобива специалност Обща медицина. Квалификации - Участие в конгреси и семинари на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. - Участие в семинар на тема „Разрешаване на конфликти в извънболничната помощ на сегашния етап от развитието на здравеопазването“. Биография От 1989 г. до 1998 г. д-р Рановски работи в неотложно звено в ДКЦ 17, София. От 1998 г. до 2000 г. е участъков лекар, а от 2000 г. до настоящия момент е общопрактикуващ лекар в ДКЦ 25, София. От 2009 г. до 2013 г. д-р Рановски е Председател на Контролна комисия на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.