Personalized demo

Dr Vyara Radeva

Covid-19 consultation, Internal medicine, Primary care, Psychology, Позитивна психотерапия-майсторско ниво. Обща медицина.

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    The provider will send you a payment request before the start of a paid consultation.

  • No prepayment needed

    You will not be charged before the provider sends a payment request and provides a response.

About

Клиничен опит - 31 години. Завършила медицина 1989 г. Придобита специалност Вътрешни болести - 1998 г. , оОбща медицина 2014 г. Интереси към кардиология и ендокринология. Завършила психология през 2005 г. Придобила квалификация по здравен мениджмънт през 2005 г. Завършила психология през 2005 г. Придобила майсторско ниво по позитивна психотерапия от ИПП-Висбаден Германия. Насоченост към психосоматични заболявания. Член на Дружеството на кардиолозите в България и Дружеството по позитивна психотерапия.