Personalized demo

Dr Rabhat Shabani

Cardiology, Internal medicine

Diagnostic consultative Center Alexandrovska

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Рабхат Шабани е специалист кардиолог в София с над 40 години опит. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания (артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност), електрокардиограма (ЕКГ), ЕКГ холтер мониториране. Опит в клинични изпитвания 5 години като ко-изследовател и 3 като главен изследовател в областта на Кардиологията. Образование Завършва Медицински университет София през 1978 г. Своите специалности Вътрешни болести и Кардиология придобива през 1983 г. и 1991 г. Квалификации - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография От 1995 г. до момента д-р Шабани е част от екипа специалисти на ДКЦ "Александровска" София. Владее английски, френски и арабски език.