Personalized demo

Marieta Barzakova

Psychology, Psychotherapy

Психологичен кабинет Мариета Бързакова

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Мариета Бързакова е психолог и психотерапевт с над 10 години практика. Работи в гр. София и гр. Пловдив, има богат опит в консултирането както на възрастни, така и на деца. Провежда индивидуални консултации, както и групова терапия на различна тематика, спрямо групова динамика и насоченост. Първа консултация – онлайн, след което по съвместна преценка на терапевта и клиента, следващи сесии могат да се провеждат онлайн, или присъствено. ТЕРАПЕВТИЧНА НАСОЧЕНОСТ Работа с депресии, страх и тревожност, паник атаки, травми от насилие (физическо, психическо, емоционално), стрес, бърнаут и други. Работа с настоящи и бъдещи родители, както и с двойки (или само с единия партньор) с репродуктивни проблеми, които срещат трудности по пътя към създаването на семейство и деца. Подкрепа и консултиране на семейства и двойки – партньорски, или родител–дете. Работа с хора, индивидуално или в група, които нямат осъзнат психологически проблем, но търсят начини за справяне с различни ситуации, трудни взаимоотношения, или желаят да работят върху себе си, самооценката си. Целта на терапията е да се въздейства върху пациента на емоционално и телесно равнище. Важно е той/тя да усети сигурност в средата, в която се намира, да се чувства разбран/а, да получи професионално отношение от терапевта си, вникване в проблематиката и търсене на решения за справяне с различните емоции, усещания, хора и ситуации. От ключово значение за успешната терапия е пациентът да не се чувства оценяван, упрекван, критикуван. Пълна конфиденциалност на процеса и споделената информация. Мариета Бързакова вярва, че с постоянна и целенасочена работа, в комбинация с искрено желание от страна на пациента за справяне с даден проблем/ситуация/състояние, могат да бъдат постигнати значителни резултати. В този смисъл терапията има за цел да доведе до осъзнаване на проблема и причините за него, анализирането му в дълбочина, откриване на начини за справяне и осъществяване на желаната промяна. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ Завършва Психология в Нов Български Университет през 2008г. Сертифициран Психодрама-терапевт с диплома за завършена квалификация в периода 2006-2015г. към Институт за психодраматични практики „Хирон“. Обучения, семинари, уъркшопи: Изкуството на трансформацията, Траур и загуба, Семейство и идентичност, Ролеви игри и социодрама, Психопатология в детска възраст, Езикът на омразата – свобода или присъда и др. Допълнителна квалификация: Арома терапия и арома масажи (в процес на обучение).