Personalized demo

Dr Doroteya Todorieva

Hematology

UMHAT Georgi Stranski

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Доротея Тодориева е специалист по клинична хематология в Плевен с научни интереси в областта на коагулационните нарушения и малигнените хемопатии. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Плевен и има придобита специалност Клинична хематология. КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Български лекарски съюз, Българско медицинско сдружение по Хематология и Европейска хематологична асоциация; - Участие в многобройни национални и международни конгреси по специалността. БИОГРАФИЯ Към момента д-р Тодориева е част от екипа специалисти на УМБАЛ Д-р Георги Странски Плевен. Владее английски и немски език. Снимка: exacta-medica.com