Personalized demo

Ruska Markovska

Psychology

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Руска Марковска е клиничен психолог в София. Има опит в работата с пациенти със зависимост, поведенчески и емоционални проблеми. Консултира хора, страдащи от тревожности, депресия и такива, които преминават през различни житейски трудности и предизвикателства, както и хора, които искат да разберат себе си по-добре и да развият личния си потенциал. Работи индивидуално с възрастни и юноши на възраст над 14 години. Образование Завършва бакалавърска програма по специалност Психология с модул Клинична психология и има придобита магистърска степен по специалност Клинична психология - психоаналитична перспектива от Нов Български университет. Квалификации - Редовен член на Дружество за психоаналитична психотерапия; - От 2019 г. участва в обучителна програма по психоаналитична психотерапия към Дружеството по психоаналитична психотерапия; - Обучение Арт терапия – теория и практика; Участие в множество национални и международни семинари и конференции в областта на психологията и психоанализата. Биография Руска Марковска е работила като арт-терапевт в Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, както и като психолог и арт-терапевт в Център за детско развитие Шарен свят. Практикувала е в Център за социална рехабилитация и интеграция община Божурище. Има практика като ко-терапевт в група за индивидуална психоаналитична психодрама към АГПСМП Доверие за здраве. Към момента е психолог консултант към програма за подкрепа на служители към City Practice и развива своята индивидуална практика.