Personalized Demo

Dr Ivelin Sharabanski

Cardiology

Argomedica; Acibadem City Clinic - Cardiovascular clinic

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Ивелин Шарабански е специалист- кардиолог в София с над 10 години опит. Извършва цялостна неинвазивна диагностика и лечение на всички сърдечно-съдови заболявания. Д-р Шарабански работи насочено в ехокардиографската и клинична оценка на пациенти с клапни сърдечни пороци, пациенти след сърдечна хирургия. Квалификации: - Здравен мениджмънт; - Експертно ниво Ехокардиография (ЕхоКГ); - Професионална квалификация Ехокардиография (ЕхоКГ); - Сертифициран специалист в извършването на ЕКГ стрес-тест, ЕХОКГ стрес-тест, холтер ЕКГ, холтер артериално налягане, съдов доплер; - Член на Българско дружество по кариология; - Член на Български лекарски съюз.