Get Healee

Dr Ivelin Sharabanski

Cardiology

Argomedica; Acibadem City Clinic - Cardiovascular clinic

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Ивелин Шарабански е специалист- кардиолог в София с над 10 години опит. Извършва цялостна неинвазивна диагностика и лечение на всички сърдечно-съдови заболявания. Д-р Шарабански работи насочено в ехокардиографската и клинична оценка на пациенти с клапни сърдечни пороци, пациенти след сърдечна хирургия. Квалификации: - Здравен мениджмънт; - Експертно ниво Ехокардиография (ЕхоКГ); - Професионална квалификация Ехокардиография (ЕхоКГ); - Сертифициран специалист в извършването на ЕКГ стрес-тест, ЕХОКГ стрес-тест, холтер ЕКГ, холтер артериално налягане, съдов доплер; - Член на Българско дружество по кариология; - Член на Български лекарски съюз.