Personalized demo

Dr Margarita Doycheva

Dental medicine, Homeopathy

Medical University of Sofia

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Аз съм дипломиран лекар по дентална медицина от Медицински университет - София. Притежавам специализация по Клинична Хомеопатия към същия университет. Моите интереси са насочени към лечението на кариеса и неговите усложнения, както при възрастни, така и при подрастващи и деца. Във връзка с моята професионална насоченост , редовно посещавам курсове и лекции, за да разширя и задълбоча своите познания. Някои от тях  са: "Contemporary Alternatives in the Direct Posterios Restorations" д-р Радослав Аспарухов ; GC Europe Campus " Planning, preparation and cementation of indirect restorations. Modern concepts and technique." Патриция "Ендодонтско лечение в четири нива" д-р Анатоли Атанасов , д-р Милен Димитров ; MB consult "The prep- indirect adhesive restorations" д-р Пиер Димитров , Патриция " Cleaning and shaping of the root canal system. Reciprocating vs rotary instrumentation." д-р Емил Сариев, Dentsply Sirona endodontics " Контрол на оклузията при системно възстановяване" проф. д-р Сергей Радлинский , Украйна " Практически курс за поставяне на фабрични фасети" д-р Никола Подолешов, Македония " Всичко за безпраговата препарация" д-р Паскуале Венути, Италия "Спешни състояния в денталната практика" Академия Първа помощ " Целодневен лекционен ден с проф. Кастелучи" - проф. д-р Кастелучи е световнопризнат авторитет в ендодонтията, Италия  Стремя се да вдъхновя своите пациенти за една по-осъзната, правилна и полезна грижа за техните зъби. Моята амбиция е насочена към профилактика на денталните и орални болести и превенция на кариеса. След завършване на двугодишен курс по Клинична Хомеопатия и успешно полагане на изпит провеждам хомеопатични консултации и лечения.