Personalized demo

Dr Mladen Penchev

Psychiatry, Psychotherapy

УМБАЛ Александровска

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Младен Пенчев е специалист психиатър-психотерапевт в София с над 8 години опит и професионални интереси в областта на афективните, тревожните и острите психотични състояния. Има множество научни публикации по тези теми в международни и национални психиатрични издания. Извършва домашни посещения след уговорка на телефон 0888800986. Д-р Пенчев не работи с деца. Образование Завършва Медицински университет София през 2011 г. и специализира Психиатрия и успешно придобива спциалност. Докторант е към Медицински университет София с тема на дисертационния труд: "Когнитивни нарушения при биполярно афективно разстройство и шизофрения. Генетични маркери при когнитивни нарушения". Има участия в национални и международни конгреси и семинари по специалността. Автор на статии в национални и международни списания. Квалификации Д-р Младен Пенчев извършва психологични консултации и психотерапевтични интервенции. Психотерапия на депресивно разстройство, тревожно разстройство, паническо разстройство фобийни разстройства. Фамилно консултиране и разрешаване на конкретни проблеми в личностен и професионален план. Биография От 2011 г. до момента д-р Пенчев работи като специалист психиатър в Клиниката по Психиатрия на УМБАЛ "Александровска" София.