Personalized demo

Asst. Prof. Daniela Gavrailova, MD

Endocrinology

МЦ Люлин Мед

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Доц. Даниела Гавраилова, дм е специалист по вътрешни болести и ендокринолог в София. Извършва диагностика и лечение на пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, затлъстяване, нарушения в мастната обмяна. Образование Завършва Медицински университет София през 1984 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната придобива през 1996 г. и 2005 г. Има магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Квалификации - Следдипломна квалификация: Възможности и място на диетичното лечение в съвременната терапия на вътрешните болести, 1998 г.; - Ехография на щитовидната жлеза, 2005 г.; - Остеопороза и клинична ензитометрия; - Абдоминална ехография, 2010 г.; - Професионална квалификация и правоспособност: Ехография на шийна област, 2011 г. Биография От 1985 г. до 1987 г. доц. Гавраилова е ординатор-терапевт в Бърза и неотложна помощ към МБАЛ "Рахила Ангелова" Перник. От 1987 г. до 1988 г. е научен сътрудник ІІІ степен в Клиниката по метаболитни заболявания към Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите, а от 1988 г. до 1991 г. е редовен аспирант. От 1991 г. до 2000 г. работи като ординатор-терапевт в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ". От 2000 г. до 2008 г. е заместник-директор на Медицинския колеж "Й. Филаретова" към Медицински университет София. От 2008 г. е последователно инспектор и експерт "Учебна дейност" във Факултет по обществено здраве. От 2011 г. работи като преподавател в Катедра Здравни грижи на Факултет по обществено здраве към Медицинския университет София. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Люлин Мед.