Personalized demo

Dr Raya Dimitrova

Pediatric psychiatry

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Рая Димитрова е специалист детско-юношеска психиатрия с над 5 години медицински опит. Професионалните ѝ интереси са в областта на диагностика и лечение на остри и хронични психични състояния при деца и юноши, като използва съвременни и утвърдени методи. Опитът й обхваща разстройства от аутистичния спектър и изоставане в интелектуалното развитие, тревожни разстройства при деца и юноши, тикови разстройства и синдром на Турет, нарушения на настроението, хранителни разстройства, психотични състояния, вредна употреба на вещества, несуицидно самонараняване и други. Образование Завършва Медицински университет Варна през 2015 г. и има придобита специалност Детска психиатрия. През 2022 г. придобива научно-образователна степен доктор след защита на дисертационен труд на тема: Несуицидно самонараняване. Квалификации - Член на Български лекарски съюз, Българска асоциация по детско-юношеска психиатрия и свързаните професии, Българска психиатрична асоциация; - Участия в редица национални и международни обучения, конгреси и конференции по специалността; - ECNP Училище за деца и юношеска невропсихофармакология, Италия; - (IACAPAP) 23-ти Световен конгрес на Международната асоциация за детска и юношеска психиатрия и сродни професии, Чехия; - Изследователски семинар на Хелмут Ремшмид/Helmut Remschmidt, Чехия. Биография След дипломирането си д-р Димитров специализира Детска психиатрия в Клиника по детско-юношеска психиатрия към УМБАЛ Св. Марина Варна. Работила е като главен асистент към Катедра Психиатрия и медицинска психология на Медицински университет Варна и е преподавала на чуждестранни студенти. Към момента развива своята самостоятелна практика във Варна. Владее английски език.