Personalized Demo

Dr Grigor Grigorov

Surgery

ДКЦ 11

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Григор Григоров е специалист хирург в София с над 30 години стаж. Д-р Григоров притежава опит умения в областите коремна хирургия, видеоасистирана ендокринна хирургия, лапароскопска хирургия, спешна хирургия, интраоперативна ехография. Има над 100 публикации в наши и чужди списания. Избран е в проучването на Дарик радио за Най-добрите лекари в България в областта на коремната хирургия. Д-р Григоров не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 1988 г. Своите специалности Обща хирургия и Военно-полева хирургия придобива през 1993 г. и 1995 г. През 2010 г. д-р Григоров придобива магистратура по Здравен мениджмънт. Квалификации - 2010 г. - Специализации по ендоскопска и ендокринна хирургия в Италия, Франция и Германия; - 2011 г. - Завършен IХ международен курс по роботизирана хирургия с практическа сесия и придобит сертификат за работа с робот Da Vinci; - Член на Български лекарски Съюз, Българско хирургично дружество и Българска асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози. Биография Към момента д-р Григоров работи в Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология към Военномедицинска Академия (ВМА). Част е и от екипа специалисти на ДКЦ 11 София. Допълнителна информация www.dkc11-sofia.com