Personalized demo

Dr Ivan kovachev

Primary care

ДКЦ 5

This provider is not active in Healee

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

About

Д-р Иван Ковачев е общопрактикуващ лекар в София с над 5 години медицински опит. Извършва профилактични, амбулаторни, диспансерни прегледи и имунизации. При необходимост насочва за изследвания, консултации с други специалисти и хоспитализация. Работи и като психотерапевт. В момента приема нови пациенти. Д-р Ковачев преглежда деца на възраст над 1 година. Образование Завършва Медицински факултет към СУ "Св. Климент Охридски" през 2014 г. Своята специалност Обща медицина придобива през 2019 г. в Медицински университет София. От 2016 г. се обучава по неорайхианска аналитична психотерапия в Институт за неорайхианска аналитична психотерапия. Квалификации Член на Български лекарски съюз; Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография Към момента д-р Ковачев развива своята индивидуална практика в ДКЦ 5 и в НРТЦ към БНТ София. Владее английски език.