Personalized demo

Dr Nayden Hristev

Cardiology

УМБАЛ Лозенец

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Христев е завършил Медицински университет - София през 2018 г. През 2019 г. работи в Клиника по кардиология на МБАЛ "Уни Хоспитал". От 2019 г. до момента е част от екипа на Клиника по кардиология на УМБАЛ "Лозенец". В момента д-р Христев е последна година лекар - специализант по кардиология в УМБАЛ "Лозенец" и хоноруван асистент по вътрешни болести и кардиология към СУ "Св. Климент Охридски".