Personalized demo

Dr Nikolay Mirochnik

Forensic medicine

Медицински Университет Плевен

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Николай Мирочник е специалист по съдебна медицина и деонтология в Плевен. Извършва съдебно-медицински консултации. Вещо лице от списъка на Окръжен съд - Плевен. Съдебномедицински прегледи, аутопсии, консултации, експертизи. "Второ мнение", състезателна експертиза.