Personalized demo

Veneta Staleva

Psychology, Psychotherapy

Психологическо консултиране с Венета Сталева

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Венета Сталева е психолог в Пловдив и онлайн. Тя интегрира в своята работа когнитивно-поведенчески и схема техники, като избира най-подходящата методика за проблема на клиента си. В професионалния си път е минала и продължава да минава през редица обучения, които са обогатили и надградили практиката ѝ. В своя кабинет Венета помага на хора с житейски трудности, тревожност, паник атаки, социална фобия, ОКР, депресии, ниска самооценка, стрес, бърнаут, фобии, семейни конфликти и др. Венета Сталева работи с лица над 18г. Образование Завършва бакалавърска степен по психология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски с отличен успех. Темата на дипломната работа е "Професионално прегаряне при медицинските специалисти". Към момента обогатява знанията си с магистратура по клинична психология в Софийски университет "Свети Климент Охридски". От 2020 г. се обучава в когнитивно-поведенческа терапия. Квалификации -Член на дружеството на психолозите в РБ -Участие в обучение "Личен опит и себепознание" -Съавтор в научна статия на тема "Предразсъдъци по отношение на интелигентността" -Съавтор в научна статия на тема "Обществени нагласи към сексуалния тормоз" -Съавтор в научна статия на тема "Личностова приспособимост"; -Обучение за работа с Burnout-Q; -Курс по когнитивно-поведенческа терапия, личен опит, базови умения -Обучение по схема терапия -Тестово обучение за работа с ранни когнитивни разстройства -Хранителни разстройства -Превенция на самоубийство -КПТ при шизофрения и психози Биография Към момента Венета Сталева има самостоятелна практика в Пловдив. Извършва и онлайн консултации през приложението Healee.