Personalized demo

Dr Borce Nikolovski

Cardiology, Covid-19 consultation, Ехокардиография

ДКЦ Бургасмед

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Борче Николовски - специалист Кардиолог. Завършва с отличие обучението си по медицина в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна през 2011 година. Дипломира се като отличник и във втория випуск по специалноста „Морска медицина” в МУ-Варна - първият и единствен университет в България, който включва в програмата си тази дисциплина под ръководството на Проф. д-р Христо Бозов д.м.н и Проф. д-р Анелия Клисарова д.м.н. Започва професионалната кариера като спешен медик в ЦСМП - гр.Варна и лекар-ординатор в СБАЛК „Кардиолайф” гр. Варна през 2012 година. От 2013 година работи в кардиологичното отделение на „МБАЛ Бургасмед“, гр. Бургас. Специализира Кардиология в Медицински университет - Варна от 2015-2019 г. През 2019 година е награден с отличие на национална инициатива „Достойните лекари“ за висок професионализъм,всеотдайност и внимание към пациентите. Основните му интереси са насочени към неинвазивна диагносика на сърдечно-съдовите заболявания, сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии. Провежда континуирано медицинско обучение (CME) под формата на курсове, лекции, форуми , национални и международни конгреси. Притежава сертификат за ВСД “Ехокардиография“. Професионален член е на Европейското дружество по Кардиология – ESC; Член на Европейската асоциация по сърдечно-съдова диагностика - EACVI; Член на асоциацията по сърдечна недостатъчност – HFA; Член на съвета по клапни сърдечни заболявания – VHD; Член на Българското дружество по Кардиология – БДК.