Personalized demo

Dr Assen Keltchev

Cardiac surgery

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - началник отделение Кардиохирургия

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Асен Келчев е специалист кардиохирург в София. Освен рутинните и спешни кардиохирургични процедури, д-р Келчев участва с торакални и съдови хирурзи в съвместни оперативни интервенции, свързани с реконструктивни техники на горна и долна празни вени, трахеобронхиалното дърво, белодробното кръвообращение или гръдната стена. Заедно с д-р Цветан Минчев участва в първата за България операция по изграждане на трахея от кожа на ръката, като подсигурява кръвообращението на трансплантата. През 2015 г. влиза в класацията „Best Doctors“ от специалност Кардиохирургия. Д-р Келчев не преглежда деца. Образование Завършва Медициски университет София през 2004 г. и има придобити две специалности Кардиохирургия и Съдова Хирургия. Завършва следдипломно обучение по Здравен мениджмънт. Квалификации - Сертифициран специалист в областите: Хирургия на аортния корен, Швейцария, Техники за извършване на съдова анастомоза, Испания, Техники за минимално инвазивна хирургия на митрална клапа, Франция, Хирургично лечение на заболявания на митрална и трикуспидална клапи, Германия, Хирургично лечение на заболявания на аортата, САЩ, Хирургично лечение на предсърдното мъждене, Австрия; - Член на Българско дружество по кардиохирургия и Българска асоциация по сърдечно-съдова и гръдна хирургия. Биография В периода от 2004 г. до 2007 г. д-р Келчев работи като ординатор в Клиниката по Кардиохиругия към УМБАЛ „Света Екатерина“ София. От 2007 г. до 2018 г. практикува в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, като от 2018 г. е завеждащ Отделението по Кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ. Владее френски и английски език.