Dr. med. Miglena Antalavicheva-Savova

Gastroenterologie, 7 langjährige Erfahrung

Experienced specialist in the field of gastroenterology and hepatology. I deal with diagnostics, modern and effective treatment of diseases of the gastrointestinal and biliary-pancreatic tracts.

Dr. med. Aylin Farandzha

Angiologie, Phlebology, Covid-19 consultation, 7 langjährige Erfahrung

Д-р Айлин Фърънджъ е специалист ангиолог в гр. София. Извършва цветно-кодирана дуплекс сонография/ехо-Доплер, профилактика, диагностика и нехирургично лечение на съдови заболявания като стенози, тромбози, емболии, аневризми и др. Завършва Медицински университет София през 2016 г. От 2017 г. до 2022 г. специализира Ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. От Януари 2023 г. е специалист ангиолог в Аджибадем Сити Клиник Младост. Д-р Фърънджъ е сертифициран специалист за Високоспециализирана дейност- “Ултразвукова Съдова Диагностика” Професионален опит: Провеждала е международни професионални стажове по IFMSA в American University of Beirut, Ливан; Samara State University, Русия; Unitau-Universidade de Taubate, Бразилия. Специализации и квалификации: • Спечелила стипендия от International Union of Angiology за участие в 7-ми Курс за млади съдови специалисти, Прага, Чехия 2019г. • Спечелила награда за най-добър постер в Четвърти национален конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. • Участие в 29-тия Световен конгрес на Международната асоциация по ангиология през 2020 г. с постер презентация; • Балканска ендоваскуларна академия в София; Владее английски, турски и немски език.

Dr. med. Nedyalka Velikova

Strahlentherapie, 13 langjährige Erfahrung

Д-р Недялка Великова е специалист лъчетерапевт в София с над 13 години медицински опит. Интересите ѝ са в сферата на лечение на рак на млечната жлеза, тумори на женската полова система, интракавитарна и интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата, тумори на ЦНС, рак на белия дроб, радиохиругия. Образование Завършва Медицински университет София през 2009 г. През 2014 г. придобива специалност Лъчелечение след специализация в Специализирана болница за активно лечение по онкология София. Квалификации - Участие в Global Cancer Institute Tumor Boards – докладване на клинични случаи; - Автор на Националния лъчетерапевтичен стандарт за лечение при рак на маточното тяло, приет с консенсус през 2017 г. от Гилдията на лъчетерапевтите в България; - Част от авторския колектив на главата Злокачествени тумори на женските генитали в учебникa по Медицинска онкология, издаден през 2018 г. под редцията на проф. К. Тимчева; - Публикации в български и международни научни списания; - Участия като лектор в редица конференци и научни форуми у нас и в чужбина; - През 2011 г. печели награда за най-добро представяне на Осми национален конгрес по онкология; - Посещава курсове за повишаване на квалификацията в Гърция, Словения, Швейцария, Испания, САЩ - Член на Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по медицинска онкология, Клуб млад онколог, Член на управителния съвет на Клуб млад лъчетерапевт, Асоциация на специализантите в България, Български лекарски съюз, Европейска асоциация по лъчелечение, Американска асоциация по клинична онкология. Биография От 2009 г. до 2012 г. д-р Великова е лекар ординатор в отделение по Перкутанно лъчелечение към Клиника по лъчелечение в СБАЛО, а от 2012 г. до 2015 г. е асистент в същото отделение. От 2015 г. до 2016 г. работи като лекар лъчетерапевт в Oтделение по лъчелечение към МБАЛ Уни Хоспитал Панагюрище. От 2016 г. практикува в Отделение по лъчелечение към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост София.

Prof. Irena Kostadinova

Nuklearmedizin, Медицинска радиология, 42 langjährige Erfahrung

Проф. д-р Ирена Костадинова е началник Клиника по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Младост. Има над 30 години стаж в облстта на нуклеарната медицина и е специалиализирала в Германия, Англия, Испания и Швейцария. Има над 250 публикации в български и чуждестранни списания, рационализации и изобретения, участия в Национални и Международни конгреси. Получава наградата на МФ-София „ К.Чилов” за постижения в научно-преподавателската дейност-2013г.

Dr. med. Alexander Nossikoff

Kardiologie, 20 langjährige Erfahrung

Clinical cardiologist with large experience in imaging (TTE, TOE, vascular and lung ultrasound), treatment and diagnosis of hypertension, heart failure, atrial fibrillation and ischaemic heart disease.

Dr. med. Samer Chokr

Venerologie, Dermatologie, Ästhetische Medizin, Pädiatrische Dermatologie, 7 langjährige Erfahrung

Д-р Сáмер Шокър завършва медицина с отличие в Медицински Университет Варна. Практикувал е в Клиника по Дерматология и Венерология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София и към момента е част от екипа специалисти на ДКЦ Аджибадем Сити Клиник Младост. Д-р Шокър усъвършенства своите знания и умения на различни български и международни форуми, сред които редица такива на Българското Дерматологично Дружество, Европейската и Американската Академия по Дерматология и Венерология. Провеждал е практически обучения в САЩ, Италия, Дания, Ливан и Франция. Автор и съавтор на над 15 научни публикации в сферата на дерматологията и венерологията. Професионалните му интереси са в сферата на алергодерматози, автоимунните дерматози, лазерната терапия, онкодерматохирургия и естетичната дерматология. Член е на Българско Дерматологично Дружество (БДД), Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV), Европейското Общество за Лазери и Лазерна Терапия (ESLD). Владее български, английски и арабски език

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост в гр.София приема първите си пациенти в края на 2015г., a размерът на инвестицията в нея надхвърля 70 млн. лева, от които над 40 млн. лева са отделени за модерно оборудване и авангардни медицински технологии. Лечебното заведение е разположено на 8 етажа и е оборудвана с 3 апарата за лъчелечение от най-висок клас, един от които е за брахитерапия. Центърът развива пълния обем високотехнологична образна диагностика – 1,5 Тесла Магнитен резонанс, 128-срезов Компютър томограф, както и нуклеарна медицина, включваща други два свръхмодерни хибридни апарата за диагностика на онкологични заболявания – SPECT/CT и PET/CT. Внедрена е и първата за България дигитална 3-измерна мамография с томосинтез, която се превръща в “златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза. В Онкологичния център са обособени клиники по Медицинска онкология, Лъчетерапия и радиохирургия във всичките им разновидности, както и клиники по Нуклеарна медицина, Образна диагностика, Обща и Клинична патология, Гастроентерология с модерен сектор за енодоскопски процедури. Планира се около 1500 новодиагностицирани пациенти с онкологични заболявания да бъдат комплексно лекувани в болницата. Годишно над 20 000 пациенти ще ползват диагностичните и терапевтични възможности на новия онкологичен център. Oсновен фокус ще е индивидуалната грижа за пациента. Лежащоболните ще бъдат настанявани в единични стаи и ще се насърчава участието на семейството в лечението. Близките на пациента ще бъдат обучавани в болницата за това как да полагат продължаващи грижи в домашна среда. Това е модел, взаимстван от водещите световни практики. В модерното лечебно заведение работят водещи специалисти, като амбицията е да бъдат привлечени обратно у нас български лекари, утвърдени в световноизвестни клиники в Европа и света. Медицинският персонал надхвърля 250 лекари и професионалисти по здравни грижи. Болницата е проектирана от HKS, водещо американско архитектурно бюро, специализирано в създаване на лечебни заведения и проектирало водещи болници в целия свят. Концепцията за изграждане на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е разработена по модел на Университетския център "МД Андерсън" в Хюстън, САЩ, който е най-добрият онкологичен център в света.


Adresse

бул. Цариградско шосе 66А, София 1784


Webseite

https://acibademcityclinic.bg/bg/sofia_mladost

Kontaktieren Sie das Krankenhaus in Healee und fragen Sie seine Ärzte nach Symptomen und Beschwerden, tauschen Sie Gesundheitsdaten, Bilder und Laborergebnisse aus. Lassen Sie sich beraten und behandeln.

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Der Arzt wird Ihnen vor Beginn einer bezahlten Konsultation eine Zahlungsaufforderung senden.

  • Keine Vorauszahlung erforderlich

    Sie werden nicht belastet, bevor der Arzt eine Zahlungsaufforderung sendet und eine Antwort gibt.