д-р Миглена Анталавичева-Савова

Гастроентерология, 7 години опит

Опитен специалист в областта на гастроентерологията и хепатологоята. Занимавам се с диагностика, съвременно и ефективно лечение на заболявания на стомашно-чревния и жлъчно-панкреатичния тракт.

д-р Айлин Фърънджъ

Ангиология, Phlebology, Covid-19 consultation, 7 години опит

Д-р Айлин Фърънджъ е специалист ангиолог в гр. София. Извършва цветно-кодирана дуплекс сонография/ехо-Доплер, профилактика, диагностика и нехирургично лечение на съдови заболявания като стенози, тромбози, емболии, аневризми и др. Завършва Медицински университет София през 2016 г. От 2017 г. до 2022 г. специализира Ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. От Януари 2023 г. е специалист ангиолог в Аджибадем Сити Клиник Младост. Д-р Фърънджъ е сертифициран специалист за Високоспециализирана дейност- “Ултразвукова Съдова Диагностика” Професионален опит: Провеждала е международни професионални стажове по IFMSA в American University of Beirut, Ливан; Samara State University, Русия; Unitau-Universidade de Taubate, Бразилия. Специализации и квалификации: • Спечелила стипендия от International Union of Angiology за участие в 7-ми Курс за млади съдови специалисти, Прага, Чехия 2019г. • Спечелила награда за най-добър постер в Четвърти национален конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. • Участие в 29-тия Световен конгрес на Международната асоциация по ангиология през 2020 г. с постер презентация; • Балканска ендоваскуларна академия в София; Владее английски, турски и немски език.

д-р Недялка Великова

Лъчелечение, 13 години опит

Д-р Недялка Великова е специалист лъчетерапевт в София с над 13 години медицински опит. Интересите ѝ са в сферата на лечение на рак на млечната жлеза, тумори на женската полова система, интракавитарна и интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата, тумори на ЦНС, рак на белия дроб, радиохиругия. Образование Завършва Медицински университет София през 2009 г. През 2014 г. придобива специалност Лъчелечение след специализация в Специализирана болница за активно лечение по онкология София. Квалификации - Участие в Global Cancer Institute Tumor Boards – докладване на клинични случаи; - Автор на Националния лъчетерапевтичен стандарт за лечение при рак на маточното тяло, приет с консенсус през 2017 г. от Гилдията на лъчетерапевтите в България; - Част от авторския колектив на главата Злокачествени тумори на женските генитали в учебникa по Медицинска онкология, издаден през 2018 г. под редцията на проф. К. Тимчева; - Публикации в български и международни научни списания; - Участия като лектор в редица конференци и научни форуми у нас и в чужбина; - През 2011 г. печели награда за най-добро представяне на Осми национален конгрес по онкология; - Посещава курсове за повишаване на квалификацията в Гърция, Словения, Швейцария, Испания, САЩ - Член на Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по медицинска онкология, Клуб млад онколог, Член на управителния съвет на Клуб млад лъчетерапевт, Асоциация на специализантите в България, Български лекарски съюз, Европейска асоциация по лъчелечение, Американска асоциация по клинична онкология. Биография От 2009 г. до 2012 г. д-р Великова е лекар ординатор в отделение по Перкутанно лъчелечение към Клиника по лъчелечение в СБАЛО, а от 2012 г. до 2015 г. е асистент в същото отделение. От 2015 г. до 2016 г. работи като лекар лъчетерапевт в Oтделение по лъчелечение към МБАЛ Уни Хоспитал Панагюрище. От 2016 г. практикува в Отделение по лъчелечение към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост София.

проф. Ирена Костадинова

Нуклеарна медицина, Медицинска радиология, 42 години опит

Проф. д-р Ирена Костадинова е началник Клиника по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Младост. Има над 30 години стаж в облстта на нуклеарната медицина и е специалиализирала в Германия, Англия, Испания и Швейцария. Има над 250 публикации в български и чуждестранни списания, рационализации и изобретения, участия в Национални и Международни конгреси. Получава наградата на МФ-София „ К.Чилов” за постижения в научно-преподавателската дейност-2013г.

д-р Александър Носиков

Кардиология, 20 години опит

Превантивна кардиология - лечение на хипертония и дислипидемии Профилактика на инсулт и инфаркт Дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия Консултации на пациенти след COVID-19 Аритмии и ХолтерЕКГ - при необходимост - насочване към опитен електрофизиолог за аблация Голям опит и допълнителни специализации в лечението на сърдечна недостатъчност Консултации на пациенти със затлъстяване и предиабет

д-р Самер Шокър

Венерология, Дерматология, Естетична медицина, Детска дерматология, 7 години опит

Д-р Сáмер Шокър завършва медицина с отличие в Медицински Университет Варна. Практикувал е в Клиника по Дерматология и Венерология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София и към момента е част от екипа специалисти на ДКЦ Аджибадем Сити Клиник Младост. Д-р Шокър усъвършенства своите знания и умения на различни български и международни форуми, сред които редица такива на Българското Дерматологично Дружество, Европейската и Американската Академия по Дерматология и Венерология. Провеждал е практически обучения в САЩ, Италия, Дания, Ливан и Франция. Автор и съавтор на над 15 научни публикации в сферата на дерматологията и венерологията. Професионалните му интереси са в сферата на алергодерматози, автоимунните дерматози, лазерната терапия, онкодерматохирургия и естетичната дерматология. Член е на Българско Дерматологично Дружество (БДД), Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV), Европейското Общество за Лазери и Лазерна Терапия (ESLD). Владее български, английски и арабски език

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост в гр.София приема първите си пациенти в края на 2015г., a размерът на инвестицията в нея надхвърля 70 млн. лева, от които над 40 млн. лева са отделени за модерно оборудване и авангардни медицински технологии. Лечебното заведение е разположено на 8 етажа и е оборудвана с 3 апарата за лъчелечение от най-висок клас, един от които е за брахитерапия. Центърът развива пълния обем високотехнологична образна диагностика – 1,5 Тесла Магнитен резонанс, 128-срезов Компютър томограф, както и нуклеарна медицина, включваща други два свръхмодерни хибридни апарата за диагностика на онкологични заболявания – SPECT/CT и PET/CT. Внедрена е и първата за България дигитална 3-измерна мамография с томосинтез, която се превръща в “златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза. В Онкологичния център са обособени клиники по Медицинска онкология, Лъчетерапия и радиохирургия във всичките им разновидности, както и клиники по Нуклеарна медицина, Образна диагностика, Обща и Клинична патология, Гастроентерология с модерен сектор за енодоскопски процедури. Планира се около 1500 новодиагностицирани пациенти с онкологични заболявания да бъдат комплексно лекувани в болницата. Годишно над 20 000 пациенти ще ползват диагностичните и терапевтични възможности на новия онкологичен център. Oсновен фокус ще е индивидуалната грижа за пациента. Лежащоболните ще бъдат настанявани в единични стаи и ще се насърчава участието на семейството в лечението. Близките на пациента ще бъдат обучавани в болницата за това как да полагат продължаващи грижи в домашна среда. Това е модел, взаимстван от водещите световни практики. В модерното лечебно заведение работят водещи специалисти, като амбицията е да бъдат привлечени обратно у нас български лекари, утвърдени в световноизвестни клиники в Европа и света. Медицинският персонал надхвърля 250 лекари и професионалисти по здравни грижи. Болницата е проектирана от HKS, водещо американско архитектурно бюро, специализирано в създаване на лечебни заведения и проектирало водещи болници в целия свят. Концепцията за изграждане на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е разработена по модел на Университетския център "МД Андерсън" в Хюстън, САЩ, който е най-добрият онкологичен център в света.


Адрес

бул. Цариградско шосе 66А, София 1784


Уебсайт

https://acibademcityclinic.bg/bg/sofia_mladost

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.