д-р Цветомир Ангелов

Лъчелечение, 6 години опит

КЛИНИЧНИ ИНТЕРЕСИ: - Тумори на млечната жлеза - Тумори на женската полова система - Тумори на мъжка полова система - Тумори на бял дроб - Тумори на ЦНС - Кожни тумори - Лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT) - Стереотактична радиохирургия - Лъчелечение с контролиране на дишането(DIBH) - интракавитарна и интерстициална брахитерапия СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ: 20.12.2017г - 17.05.2022г Специализант в Клиниката по Лъчелечение, Радиохирургия и Роботизирана Радиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Младост, гр София ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА: - Български Лекарски Съюз – гр. София - Член на Гилдията на Лъчетерапевтите в България Асоциация „Млад Лъчетерапевт“ РЕЗЮМЕ: Професионален опит: От ноемви 2015г. до момента - Лекар лъчетерапевт в Клиника по Лечелечение към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост – гр. София От юни 2012г. до ноември 2015г. - медицинска сестра в спешно отделение в Университетска болница „Лозенец“ Образование: 2015г. - придобита специалност Магистър по медицина - СУ "Св. Климент Охридски" Медицински факултет - гр. София

д-р Иван Георгиев

Лъчелечение, 23 години опит

От юни 2016 - специалист лъчелечение в Отделение по лъчелечение и радиохирургия, Аджибадем ситиклиник УМБАЛ Младост, София. Експерт по лъчелечение към Български лекарски съюз. Клинични интереси: • Лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT, VMAT) • Лъчелечение с контролиране на дишането (тумори на бял дроб, медиастинум, рак на лявата млечна жлеза, тумори в черен дроб и близо до диафрагмата и бъбреците). • Стереотактична радиохирургия и лъчелечение • Тумори на глава и шия • Мозъчни тумори • Тумори на Бял дроб • Онкоурологични заболявания • Онкохематологични заболявания • Лъчелечение при бенигнени заболявания • Управление на качеството в лъчелечението Награди: Първи годишни награди Иновации и добри техники в здравеопазването - II място за въвеждане на кардиопротективна техника за лъчелечение в условията на контролирано дишане при пациенти с тумори на лява млечна жлеза. Член на Европейска асоциация по терапевтична радиология и онкология (ESTRO); Европейска асоциация по Медицинска Онкология (ESMO); Българско научно дружество по Медицинска Онкология; Български лекарски съюз; Гилдия на лъчетерапевтите в България при БАР; Учредител на Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ); Член на редакционната колегия на Acta Scientific Cancer Biology Journal.

доц. Павел Бочев

Нуклеарна медицина, Медицинска радиология и рентгенология, 18 години опит

От ноември 2019 - до момента Лекар-специалист по Нуклеарна Медицина, Клиника по нуклеарна медицина, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Част от екипа, въвел за първи път в страната метода позитронно-емисионна томография - РЕТ/СТ. Ръководител на екипа, въвел в експлоатация първия в страната циклоторонен комплекс за производство на радиофармацевтици за РЕТ. Клинични интереси в областта на PET/CT - Лимфоми и хистиоцитни неоплазми; Тумори на глава и шия; Детска онкология; Нуклеарна неврология. Повече от 50 публикации и над 50 участия в конгреси и конференции. Член на: БАР; Българското дружество по Нуклеарна медицина; Българското дружество по Ендокринология; Българско дружество по невроендокринна хирургия; Европейско дружество по Нуклеарна медицина.

проф. Марина Гарчева-Цачева

Нуклеарна медицина, 41 години опит

От 2015 г. до момента, професор по нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София, член на екипа на Клиника по нуклеарна медицина. Повече от 100 публикации в областта на нуклеарната кардиология, пулмология, ендокринология и онкология. Председател на Българското дружество по нуклеарна медицина и член на Българската асоциация по радиология. Член на Европейската асоциация по нуклеарна медицина. Има специализации в Полша, Естония, Унгария, Берлин.

проф. Ирена Костадинова

Нуклеарна медицина, Медицинска радиология, 42 години опит

Проф. д-р Ирена Костадинова е началник Клиника по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Младост. Има над 30 години стаж в облстта на нуклеарната медицина и е специалиализирала в Германия, Англия, Испания и Швейцария. Има над 250 публикации в български и чуждестранни списания, рационализации и изобретения, участия в Национални и Международни конгреси. Получава наградата на МФ-София „ К.Чилов” за постижения в научно-преподавателската дейност-2013г.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост в гр.София приема първите си пациенти в края на 2015г., a размерът на инвестицията в нея надхвърля 70 млн. лева, от които над 40 млн. лева са отделени за модерно оборудване и авангардни медицински технологии. Лечебното заведение е разположено на 8 етажа и е оборудвана с 3 апарата за лъчелечение от най-висок клас, един от които е за брахитерапия. Центърът развива пълния обем високотехнологична образна диагностика – 1,5 Тесла Магнитен резонанс, 128-срезов Компютър томограф, както и нуклеарна медицина, включваща други два свръхмодерни хибридни апарата за диагностика на онкологични заболявания – SPECT/CT и PET/CT. Внедрена е и първата за България дигитална 3-измерна мамография с томосинтез, която се превръща в “златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза. В Онкологичния център са обособени клиники по Медицинска онкология, Лъчетерапия и радиохирургия във всичките им разновидности, както и клиники по Нуклеарна медицина, Образна диагностика, Обща и Клинична патология, Гастроентерология с модерен сектор за енодоскопски процедури. Планира се около 1500 новодиагностицирани пациенти с онкологични заболявания да бъдат комплексно лекувани в болницата. Годишно над 20 000 пациенти ще ползват диагностичните и терапевтични възможности на новия онкологичен център. Oсновен фокус ще е индивидуалната грижа за пациента. Лежащоболните ще бъдат настанявани в единични стаи и ще се насърчава участието на семейството в лечението. Близките на пациента ще бъдат обучавани в болницата за това как да полагат продължаващи грижи в домашна среда. Това е модел, взаимстван от водещите световни практики. В модерното лечебно заведение работят водещи специалисти, като амбицията е да бъдат привлечени обратно у нас български лекари, утвърдени в световноизвестни клиники в Европа и света. Медицинският персонал надхвърля 250 лекари и професионалисти по здравни грижи. Болницата е проектирана от HKS, водещо американско архитектурно бюро, специализирано в създаване на лечебни заведения и проектирало водещи болници в целия свят. Концепцията за изграждане на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е разработена по модел на Университетския център "МД Андерсън" в Хюстън, САЩ, който е най-добрият онкологичен център в света.


Адрес

бул. Цариградско шосе 66А, София 1784


Уебсайт

https://acibademcityclinic.bg/bg/sofia_mladost

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.