Dr. med. Svetoslav Savov, PhD

Psychologie, Psychotherapie, Psychoanalysis

Самостоятелна практика

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Светослав Савов е клиничен психолог и доктор по психология. Работи с възрастни с емоционални и отношенчески проблеми. Пълноправен член е на Българско психоаналитично общество. Преподава към департамент "Когнитивна наука и психология", НБУ, където води курсове като Въведение в клиничната психология, Увод в психоанализата и др. Автор е на поредица публикации в областта на ментализацията, личностовите разстройства и изследванията в психоанализата. АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ 2016г.: доктор по психология към Департамент „Когнитивна наука и психология”, НБУ; тема на дисертацията: "Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти". 2009г.: магистър по „Клинична психология – психоаналитична перспектива”, Нов български университет 2005г.: бакалавър по психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски” ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2017г.: психоаналитик, завършено обучение към Психоаналитичен институт за Източна Европа „Хан-Грьон Пракен” / Българско психоаналитично общество 2009г.-2015г.: участник в клинични семинари към Берлинския психоаналитичен институт „Карл Абрахам” 11-19 aвгуст, 2011г.: Обучителната изследователска програма на Международната психоаналитична асоциация и Лондонски университетски колеж ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 2009г. - досега: психотерапевтична практика Юли, 2012г. – април, 2015г.: клиничен психолог, психотерапевт във Фондация „Асоциация Анимус”, координатор на Център за професионално обучение Септември, 2008г. – юни, 2012г.: клиничен психолог в Медицински център „Хоризонт” Септември, 2006г. - декември, 2010г.: клиничен психолог в Медицински център „Доверие за здраве” ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 2017г. - главен асистент към департамент "Когнитивна наука и психология", Нов български университет 2015г. - асистент към департамент „Когнитивна наука и психология”, Нов български университет; води 30-часови лекционни курсове: "Увод в психоанализата", "Увод в психотерапията", "Психични и поведенчески разстройства", “Увод в клиничната психология”, “Психопатология” 2014г. - 2015г.: водещ на обучения към Център за професионално обучение към Фондация „Асоциация Анимус” АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ Октомври, 2018г. - Септември, 2020г.: директор на Програмен съвет на Департамент "Когнитивна наука и психология" Юни, 2018г. – Юли, 2020г.: секретар на Българско психоаналитично общество Юни, 2012г. – октомври, 2013г.: член на Академичен съвет на НБУ, и Съвета на Магистърски факултет, НБУ Март, 2011г. – февруари, 2012г.: директор на МП „Клинична психология – психоаналитична перспектива” УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 2015г. - 2016г.: Trauma, Trust and Memory: Съвместен изследователски проект на Берлинския психоаналитичен институт и Нов български университет 2014г. - 2015г.: MenCare: Национална кампания "Да бъдеш баща" в подкрепа на активното бащинство в България 2012г. - 2013г.: Основен изследовател: „Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти”. Meждународна психоаналитична асоциация 2010г. - 2011г.: AMMIE – европейски проект в областта на алкохолния маркетинг и влиянието му сред деца и юноши 2009г. - 2011г.: „Изследване на психиатрична коморбидност при пациенти със зависимост към психоактивни вещества”, съвместен изследователски проект на Националния център по наркомании (НЦН) и Фондация „Хоризонти 21” ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2021г. - досега: Дружество на психолозите в България 2018г. - досега: Международна психоаналитична асоциация 2011г. – досега: Българско психоаналитично общество ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС Психоанализа, емпирични изследвания в психоанализата, личностови организации, ментализация