Свали Healee

д-р Светослав Савов

Психология, Психотерапия, Psychoanalysis

Самостоятелна практика

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Светослав Савов е клиничен психолог и доктор по психология. Работи с възрастни с емоционални и отношенчески проблеми. Пълноправен член е на Българско психоаналитично общество. Преподава към департамент "Когнитивна наука и психология", НБУ, където води курсове като Въведение в клиничната психология, Увод в психоанализата и др. Автор е на поредица публикации в областта на ментализацията, личностовите разстройства и изследванията в психоанализата. АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ 2016г.: доктор по психология към Департамент „Когнитивна наука и психология”, НБУ; тема на дисертацията: "Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти". 2009г.: магистър по „Клинична психология – психоаналитична перспектива”, Нов български университет 2005г.: бакалавър по психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски” ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2017г.: психоаналитик, завършено обучение към Психоаналитичен институт за Източна Европа „Хан-Грьон Пракен” / Българско психоаналитично общество 2009г.-2015г.: участник в клинични семинари към Берлинския психоаналитичен институт „Карл Абрахам” 11-19 aвгуст, 2011г.: Обучителната изследователска програма на Международната психоаналитична асоциация и Лондонски университетски колеж ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 2009г. - досега: психотерапевтична практика Юли, 2012г. – април, 2015г.: клиничен психолог, психотерапевт във Фондация „Асоциация Анимус”, координатор на Център за професионално обучение Септември, 2008г. – юни, 2012г.: клиничен психолог в Медицински център „Хоризонт” Септември, 2006г. - декември, 2010г.: клиничен психолог в Медицински център „Доверие за здраве” ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 2017г. - главен асистент към департамент "Когнитивна наука и психология", Нов български университет 2015г. - асистент към департамент „Когнитивна наука и психология”, Нов български университет; води 30-часови лекционни курсове: "Увод в психоанализата", "Увод в психотерапията", "Психични и поведенчески разстройства", “Увод в клиничната психология”, “Психопатология” 2014г. - 2015г.: водещ на обучения към Център за професионално обучение към Фондация „Асоциация Анимус” АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ Октомври, 2018г. - Септември, 2020г.: директор на Програмен съвет на Департамент "Когнитивна наука и психология" Юни, 2018г. – Юли, 2020г.: секретар на Българско психоаналитично общество Юни, 2012г. – октомври, 2013г.: член на Академичен съвет на НБУ, и Съвета на Магистърски факултет, НБУ Март, 2011г. – февруари, 2012г.: директор на МП „Клинична психология – психоаналитична перспектива” УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 2015г. - 2016г.: Trauma, Trust and Memory: Съвместен изследователски проект на Берлинския психоаналитичен институт и Нов български университет 2014г. - 2015г.: MenCare: Национална кампания "Да бъдеш баща" в подкрепа на активното бащинство в България 2012г. - 2013г.: Основен изследовател: „Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти”. Meждународна психоаналитична асоциация 2010г. - 2011г.: AMMIE – европейски проект в областта на алкохолния маркетинг и влиянието му сред деца и юноши 2009г. - 2011г.: „Изследване на психиатрична коморбидност при пациенти със зависимост към психоактивни вещества”, съвместен изследователски проект на Националния център по наркомании (НЦН) и Фондация „Хоризонти 21” ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2021г. - досега: Дружество на психолозите в България 2018г. - досега: Международна психоаналитична асоциация 2011г. – досега: Българско психоаналитично общество ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС Психоанализа, емпирични изследвания в психоанализата, личностови организации, ментализация