Dr. med. Elina Beleva

Hämatologie

Клиника по Онкология и Хематология - УМБАЛ Св. Георги

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Д-р Елина Белева е специалист хематолог в Пловдив с над 8 години опит. Завършва Медицински университет Пловдив през 2010 г. Своята специалност Клинична хематология придобива през 2016 г. През същата година и защитава дисертация на тема "Оценка на тромбофилен риск и метастатичен потенциал при пациенти с малигнено заболявания". Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз, Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска хематологична асоциация и Европейско дружество по медицинска онкология; - член на YoungEHA комитет на Европейската Хематологична Асоциация; - стипендиант на Европейската Хематологична Асоциация в програмата Clinical Research Training in Hematology 2018/2019; - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността. Д-р Белева извършва диагностика и лечение на пациенти със злокачествени заболявания на кръвотворната тъкан, лечение на анемии, тромбоцитопении и усложнения. Професионалните и научни интереси са в областта на тромбофилия при злокачествени заболявания и тромбофилия при бременност. Д-р Белева не преглежда деца. От своето дипломиране през 2011 г. до момента д-р Белева работи в отделение по Клинична хематология в Клиниката по медицинска онкология към УМБАЛ "Св. Георги" Пловдив. Владее английски и немски език.