Personalized Demo

Dr Elina Beleva

Hematology

Клиника по Онкология и Хематология - УМБАЛ Св. Георги

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Елина Белева е специалист хематолог в Пловдив с над 8 години опит. Завършва Медицински университет Пловдив през 2010 г. Своята специалност Клинична хематология придобива през 2016 г. През същата година и защитава дисертация на тема "Оценка на тромбофилен риск и метастатичен потенциал при пациенти с малигнено заболявания". Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз, Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска хематологична асоциация и Европейско дружество по медицинска онкология; - член на YoungEHA комитет на Европейската Хематологична Асоциация; - стипендиант на Европейската Хематологична Асоциация в програмата Clinical Research Training in Hematology 2018/2019; - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността. Д-р Белева извършва диагностика и лечение на пациенти със злокачествени заболявания на кръвотворната тъкан, лечение на анемии, тромбоцитопении и усложнения. Професионалните и научни интереси са в областта на тромбофилия при злокачествени заболявания и тромбофилия при бременност. Д-р Белева не преглежда деца. От своето дипломиране през 2011 г. до момента д-р Белева работи в отделение по Клинична хематология в Клиниката по медицинска онкология към УМБАЛ "Св. Георги" Пловдив. Владее английски и немски език.