Yavor Trifonov

Psychologie, Psychotherapie

Психологичен и терапевтичен кабинет Явор Трифонов

Dieser Arzt ist in Healee nicht aktiv

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

Über

Явор Трифонов е специалист психолог и психотерапевт в София с над 5 години опит и интереси в областта на културните и полови стереотипи и развитието на емоционална интелигентност в хората. Провежда индивидуални консултации, работи с двойки, групи и деца, като прилага гещалт терапия. Консултира и подпомага при справяне с тревожни разстройства и депресия, пост-травматичен стрес, трудности в общуването и взаимоотношенията, преодоляване на скръб, хранителни нарушения и психо-соматика, младежка агресия, ниска самооценка, проблеми с доверието и здрава уязвимост, натрапчивости и компулсии. Образование: Завършва бакалавърска степен по Психология във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" през 2015 г. През 2018 г. завършва магистърска степен по Социална и юридическа психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". През 2020 г. завършва обучение по Гещалт психотерапия в Български институт по Гещалт терапия, София. Квалификации: 2016 г. - Общо запознаване и преживяване на терапевтични модалности (психодрама, психодинамика, позитивна терапия, гещалт-терапия, арт-терапия и когнитивно-поведенческа терапия) - център за обучения "Амарна"; 2017 г. - Консултиране, интервюиране и работа с психометрични тестове във Военномедицинска академия, София; 2020 г. - Пълноправен член на Българска асоциация по Гещалт терапия. Биография: Явор Трифонов е работил като психологически консултант в Технически университет София, във Военномедицинска академия София и в различни училища. От 2019 г. до момента развива своя индивидуална практика в София.