Явор Трифонов

Психология, Психотерапия

Психологичен и терапевтичен кабинет Явор Трифонов

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Явор Трифонов е специалист психолог и психотерапевт в София с над 5 години опит и интереси в областта на културните и полови стереотипи и развитието на емоционална интелигентност в хората. Провежда индивидуални консултации, работи с двойки, групи и деца, като прилага гещалт терапия. Консултира и подпомага при справяне с тревожни разстройства и депресия, пост-травматичен стрес, трудности в общуването и взаимоотношенията, преодоляване на скръб, хранителни нарушения и психо-соматика, младежка агресия, ниска самооценка, проблеми с доверието и здрава уязвимост, натрапчивости и компулсии. Образование: Завършва бакалавърска степен по Психология във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" през 2015 г. През 2018 г. завършва магистърска степен по Социална и юридическа психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". През 2020 г. завършва обучение по Гещалт психотерапия в Български институт по Гещалт терапия, София. Квалификации: 2016 г. - Общо запознаване и преживяване на терапевтични модалности (психодрама, психодинамика, позитивна терапия, гещалт-терапия, арт-терапия и когнитивно-поведенческа терапия) - център за обучения "Амарна"; 2017 г. - Консултиране, интервюиране и работа с психометрични тестове във Военномедицинска академия, София; 2020 г. - Пълноправен член на Българска асоциация по Гещалт терапия. Биография: Явор Трифонов е работил като психологически консултант в Технически университет София, във Военномедицинска академия София и в различни училища. От 2019 г. до момента развива своя индивидуална практика в София.