Sanie Beleva

Psychologie

Психологичен кабинет Сание Белева

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Сание Белева е психолог и социален консултант. Работи с деца от аутистичния спектър, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, генерализирано разстройство на развитието, специални образователни потребности и други подобни. Работи и с възрастни с тревожност, страх, депресии, трудности при разрешаване на житейски проблеми, жертви на насилие, липса на мотивация и желание за развитие и др. Образование Завършва Социални дейности в Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора през 2014г. През 2016 г. придобива магистърска степен по Приложна психология в Педагогически факултет на Пловдивски университет. Квалификации Множество квалификационни курсове: - Позитивно мислене; - Управление на емоциите. Тренинг за емоционален самоконтрол; - Музикотерапия или лечение с музика; - Криза и кризисна интервенция; - Работа с деца и ученици със СОП. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със СОП; - Успешни в спора. Тренинг за аргументация и полемика; - Участие в семинари и супервизии относно домашното насилие и трафик на хора. - В процес на обучение по следните направления: *Психотерапия; *Игрова терапия; *Фамилно консултиране към Богазичи Кампус в гр. Анкара, Турция. Биография След завършването на бакалавърската степен започва работа като социален работник в Център за настаняван Богомил в Пловдив. От 2016 г. до момента (с едногодишно прекъсване) работи в Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие и трафик. От 2015 до 2019 работи и в МЦ Света София Бургас. През учебната 2019-2020 г. работи в Регионален център за подпомагане процеса на приобщаващо образование във Варна. От 2020 г. работи в собствен психологичен кабинет в с. Руен.