Сание Белева

Психология

Психологичен кабинет Сание Белева

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Сание Белева е психолог и социален консултант. Работи с деца от аутистичния спектър, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, генерализирано разстройство на развитието, специални образователни потребности и други подобни. Работи и с възрастни с тревожност, страх, депресии, трудности при разрешаване на житейски проблеми, жертви на насилие, липса на мотивация и желание за развитие и др. Образование Завършва Социални дейности в Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора през 2014г. През 2016 г. придобива магистърска степен по Приложна психология в Педагогически факултет на Пловдивски университет. Квалификации Множество квалификационни курсове: - Позитивно мислене; - Управление на емоциите. Тренинг за емоционален самоконтрол; - Музикотерапия или лечение с музика; - Криза и кризисна интервенция; - Работа с деца и ученици със СОП. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със СОП; - Успешни в спора. Тренинг за аргументация и полемика; - Участие в семинари и супервизии относно домашното насилие и трафик на хора. - В процес на обучение по следните направления: *Психотерапия; *Игрова терапия; *Фамилно консултиране към Богазичи Кампус в гр. Анкара, Турция. Биография След завършването на бакалавърската степен започва работа като социален работник в Център за настаняван Богомил в Пловдив. От 2016 г. до момента (с едногодишно прекъсване) работи в Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие и трафик. От 2015 до 2019 работи и в МЦ Света София Бургас. През учебната 2019-2020 г. работи в Регионален център за подпомагане процеса на приобщаващо образование във Варна. От 2020 г. работи в собствен психологичен кабинет в с. Руен.