Общи условия

За нас

Healee MD („ние“, „нас“ или „наш“), управлявано от Ейт Инвестмънтс АД, дружество, регистрирано в България, ЕИК 206291447, е мобилно софтуерно приложение („Приложение“), което може да бъде изтегляно и инсталирано на Вашия мобилен телефон или таблет (заедно „Устройство“).

Относно Приложението

Healee MD е онлайн приложение за лекари (“Медицински специалисти”, “Практикуващи лекари“, “Вие”, “Вас”), което, заедно с Healee (съответстващото приложение за пациенти), е част от онлайн платформа за телемедицина.

Вие използвате Healee MD, за да комуникирате с пациенти, да им предоставяте онлайн медицински оценки и консултации от разстояние, на базата на здравните данни и информация, които пациентите ви предоставят. (”Услугите”).

Healee MD, Healee и платформата в своята цялост не са доставчик на медицинско обслужване, нито здравно заведение и не предоставят здравни дейности. Медицинските оценки и консултации, които пациентите получават, се предоставят от Практикуващите лекари, които действат като независими медицински експерти и не зависят от Healеe MD (или дружество зад Healee MD) по никакъв начин.

Използвайки Приложението, Вие приемате правилата, изложени в настоящите Общи условия и нашата Политика за поверителност (вж. Политика за поверителност). От Вас ще бъде изискано да приемете тези условия като част от регистрацията в Приложението и когато използвате нашите услуги. Вие не може да използвате нашите услуги, ако не приемете да бъдете обвързани от тези Условия.

Как работят консултациите?

Пациентът изпраща, през Healee, описание на своя проблем, заедно със снимки, резултати от тестове и други важни файлове. Вие получавате прегледа, анализирате го и изпращате отговор на пациента през Healee MD.

Отговорът съдържа информация за състоянието на пациента, както и насоки за лечение.

Видове Практикуващи лекари

За да можете да ползвате Healee MD, трябва да бъдете поне един от следните типове Практикуващи лекари:

 1. Одобрени от Healee лекари

  Можете да предоставяте платени консултации на пациенти, които ние реферираме към Вас. Ние определяме цената на консултацията. Ние удържаме комисионна за посредничество от цената на всяка консултация, заплатена от пациента, и превеждаме остатъчната сума към Вас чрез банков превод, въз основа на договор за посредничество, който сте подписали с нас.

 2. Проверени от Healee лекари

  Можете да предоставяте както платени, така и безплатни консултации на всеки пациент, с който сте се свързали през Приложението. Можете да се свържете с всеки пациент, който знае Вашия Лекарски код или сканира Вашата Лекарска карта. Вие можете сами да определяте цената на Вашата консултация. Ние удържаме комисионна за посредничество от цената на всяка платена консултация и превеждаме остатъчната сума към Вас чрез банков превод, въз основа на договор за посредничество, който сте подписали с нас.

 3. Healee лекари

  Можете да предоставяте безплатни консултации на всеки пациент, с който сте се свързали през Приложението. Можете да се свържете с всеки пациент, който знае Вашия Лекарски код или сканира Вашата Лекарска карта.

За да научите повече за всеки тип Практикуващ лекар, как можете да ползвате Healee MD и как можете да станете един от типовете Healee лекари, моля, пишете ни на support@healee.com.

Какво се изисква от Вас

Вие може да използвате Приложението при спазване на следните правила:

 1. Трябва да бъдете лицензиран медицински специалист, за да ползвате Healee MD
 2. В случай че ползвате Healee MD като Одобрен от Healee лекар или като Проверен от Healee лекар, ще поискаме от Вас да подпишете договор за посредничество с нас, да представите Вашите медицински сертификати, дипломи и всякакви документи, удостоверяващи Вашите квалификации, както и да поредоставите следните данни: снимка, имена, титла (образователна степен), медицинска специалност, години опит, месторабота, говорими езици, кратък свободен текст, описващ Вашите профил/опит/умения.

Технически изисквания за използване на Приложението

За да използвате Healee, Вие се нуждаете от:

 1. устройство с операционна система iOS 9.0 или по-нова, или устройство, работещо с Android v4.4 или по-нова версия
 2. стабилна интернет връзка

Препоръчваме Ви също така винаги да използвате най-новата версия на Healee, за да се възползвате от всички функционалности и отстраняване на програмни грешки или софтуерни дефекти.

Как използваме Вашата лична информация

Ние използваме личната информация, която ни предоставяте, само в съответствие с нашата Политика за поверителност. За повече подробности вижте нашата Политика за поверителност.

Важни ограничения за използване на Приложението

 1. Услугите, които предоставяте на пациентите през Healee MD, не са предназначени за предоставяне на спешна медицинска помощ. Вие изрично се съгласявате, че ще използвате медицинската си експертиза и най-добра преценка, за да анализирате всеки отделен случай и идентифирцирате спешните случаи. В такива ситуации, Вие надлежно и своевременно ще уведомите пациента, че случаят е спешен и че той/тя трябва да се обади на телефон 112 (или на техния регионален спешен номер) или да отиде в най-близкия кабинет за оказване на спешна помощ.
 2. Някои здравословни проблеми не са подходящи за дистанционно предоставяне на здравни услуги. Вие изрично се съгласявате, че ще използвате медицинската си експертиза и най-добра преценка, за да анализирате всеки отделен случай и надлежно и своевременно ще уведомите пациента, ако случаят не е подходящ за телемедицина.
 3. Когато ползвате Healee MD и предоставяте консултации на пациенти, Вие изрично се съгласявате, че действате като независими медицински експерти, не зависите от Healеe MD (или дружество зад Healee MD) по никакъв начин, и носите цялата отговорност за услугите и консултациите, които предоставяте на пациентите, включително и извършване на Вашата дейност в съответствие с данъчното законодателство в страната.
 4. Healee MD не носи отговорност за каквито и да е професионални съвети, които предоставяте на пациентите чрез приложението. Вие сте изцяло отговорни за Вашите услуги и съответствието им с изискванията, приложими към Вашата професия и лиценз.
 5. Healee MD не практикува медицина или каквато и да е друга лицензирана професия и не се меси в практикуването на медицина или друга лицензирана професия от Лекарите. Ние не създаваме никакво правно взаимоотношение, нито взаимоотношение лекар-пациент между пациента и Healee MD (или Дружество зад Healee MD).
 6. Healee не е медицинско устройство. Въпреки че Приложението може да позволява на пациентите да си комуникират с Вас и въпреки че част от информацията и в двете приложения, Healee и Healee MD, може да е свързана с оценка на медицински или здравословни състояния или обстоятелства, нито едно от приложенията не е предназначено и съответно не може да бъде използвано като устройство за откриване, диагностициране или лечение на медицински или здравословен проблем или за установяване на наличието или липсата на медицински или здравословен проблем.
 7. Настоящите условия, използването на Приложението и услугите на Практикуващите лекари се ръководят от българското законодателство и ние не поемаме никаква отговорност за закони извън България. Ние не правим никакви заявления, че всички продукти, цялото съдържание и всички услуги, описани във или налични през Приложението, са подходящи за употреба на места извън България. Ако искате да използвате Приложението в друга държава, Вие имате право да го направите, но потвърждавате, че ще го направите на собствен риск и отговорност. С настоящото Вие се съгласявате, че в случай на спорове, свързани с настоящите условия или използването на услугите, налични през Приложението, същите ще бъдат отнесени към компетентно съдилище в България.
 8. Личната информация („Информация“), която се подава на Приложението, ще бъде събирана, обработвана, съхранявана, разкривана и унищожавана в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и нашата Политика за поверителност.
 9. Ако нарушите някое от тези условия при използване на Приложението, ние можем да Ви забраним достъпа до приложението или да дезактивираме Вашия акаунт.

Отказ от предоставяне на гаранции

Вие изрично се съгласявате, че поемате лична отговорност за използване на Приложението и че използването на Приложението от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Както Приложението, така и услугите се предоставят във вида, в който са, и във вида, в който са налични. Ние изрично отказваме да предоставяме каквито и да е гаранции, било то изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за търговско качество, годност за конкретна употреба или цел, ненарушение, право на собственост, функционалност, състояние, стойност, точност на данни и системна интеграция.

Ограничение на отговорността

Вие изрично се съгласявате, че до степента, разрешена от приложимото право, в никакви случаи Healee MD или негови длъжностни лица, служители, директори, дружества-майки, дъщерни дружества, свързани лица, представители или лицензодатели няма да носят отговорност за каквото и да е обезщетение за преки, случайни, специални, последващи вреди или такива с назидателен характер, включително, но не само, обезщетение за загуба на приходи, печалби, търговска репутация, употреба, данни или други нематериални загуби, произтичащи от или свързани с Вашата употреба на Приложението или услугите, независимо дали това обезщетение за вреди е въз основа на договор, деликт (включително небрежност и обективна отговорност), гаранция, устав или други. Доколкото нямаме право, съгласно приложимото законодателство, на отказ от подразбираща се гаранция или ограничаване на отговорностите по нея, обхватът и срокът на такава гаранция и степента на отговорност на Healee MD ще бъдат минималните, разрешени по това приложимо законодателство.

Обезщетение

Вие изрично се съгласявате да обезщетявате, защитавате и освобождавате от отговорност Healee MD, неговите длъжностни лица, директори, служители, представители, дъщерни дружества, свързани лица, лицензодатели и доставчици от и срещу всякакви искове, дела, изисквания, отговорности и споразумения, включително без ограничение разумни юридически и счетоводни такси („Искове“), произтичащи от или за които се предполага, че произтичат от Вашето нарушаване на тези Общи условия.

Право да правим промени

Ние имаме право, по свое усмотрение, да модифицираме, добавяме или изтриваме части от тези Условия по всяко време в бъдеще. Ние ще Ви уведомяваме за такива промени при всяко следващо влизане в платформата. Ако след уведомление за такива промени продължите да ползвате Приложението и/или услугите, това ще означава, че потвърждавате тези промени и приемате да бъдете обвързани от ревизираните Условия, включващи тези промени.