Политика за поверителност

С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но не само, Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (“GDPR”)), дружеството, отговарящо за защитата на Вашите лични данни, в качеството му на администратор на данните, е Ейт Инвестмънтс АД, ЕИК 206291447 („Дружеството“, „ние“, „нас“).

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общите условия, се отнася за използването на мобилното приложение Healee MD („приложението“, „Healee MD“), което може да бъде изтегляно и инсталирано на Вашия мобилен телефон или таблет (заедно „устройство“).

Политиката очертава правилата, съгласно които обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте.

Всички термини, използвани в настоящата политика, носят същото значение като тези, използвани в Общите условия.

Какви лични данни обработваме?

Данни, които предоставяте

Когато използвате Healee MD, Вие може да изберете да не се регистрирате и да останете анонимен или да се регистрирате, като създадете акаунт.

Ако решите да използвате Healee MD без да се регистрирате, няма да е необходимо да въвеждате Вашия имейл адрес или някаква друга лична информация, която би могла потенциално да Ви идентифицира.

Ако решите да се регистрирате и да създадете акаунт, от Вас ще се изиска да предоставите имейл адрес. Друга възможност е да влезете, като използвате акаунт в социална мрежа като Google или Facebook.

Във всички случаи ние нямаме достъп до данните на имейл адреса или акаунта в социална мрежа, тъй като те винаги се съхраняват криптирани на нашите сървъри (вж. „Къде и как съхраняваме Вашите данни“).

Профилни данни

Вие може да изберете да добавите към Вашия профил следните данни:

 1. Снимка
 2. Име и фамилия
 3. Титла (образователна степен)
 4. Медицинска специалност
 5. Години опит
 6. Месторабота
 7. Езици, които говорите
 8. Свободен текст, описващ Вашите профил/опит/умения

Защо обработваме Вашите лични данни?

Нашите услуги се предоставят през Приложението, което е онлайн платформа, позволяваща на медицински специалисти („Практикуващи лекари“, „Вас“) да комуникират с потребителите на Приложението („Пациент“ или „Пациенти“), за да предоставят дистанционни медицински оценки и консултации онлайн въз основа на историята на заболяването, която Пациентите докладват на Вас („Услугите“).

За да се осъществи тази цел и да бъде възможно осъществяването на Услугите ни, обработваме личните Ви данни, които са необходими са представянето Ви като специалист и свързването между Вас и Пациентите.

Как може да използваме Вашите данни

 1. Да я показваме на пациентите, за да им предоставим информация за Вашия профил, експертиза, квалификация и услугите, които им предоставяте.
 2. За да Ви уведомим, в случай че променим или актуализираме софтуера и свързаната инфраструктура
 3. За да администрираме нашите системи и да отстраняваме потенциални проблеми
 4. За да Ви информираме за нови функции, които считаме, че биха могли да Ви бъдат полезни
 5. За целите на анализ и бизнес разузнаване, развитие на нови продукти, усъвършенстване на системи и показатели

Споделяме ли Вашите лични данни с някого?

Ние споделяме данните Ви с Пациентите (потребителите) в Приложението, за да се осъществи предназначението му. Поради това данните Ви се споделят:

 1. На пациентите, с които сте избрали да се свържете
 2. На пациентите, които сме реферирали към Вас и чиито прегледи сте избрали да поемете
 3. На нашите дружества и организации, ако сме задължени по закон да го направим като част от усилията за защита от измами и намаляване на кредитния риск
 4. На компетентни данъчни и други държавни органи при проверка, както и на партньори на Дружеството (напр. дружество, осъществяващо независим финансов контрол или юристи за установяване, упражняване и защита на правни претенции)

Къде и как съхраняваме Вашите данни

Ние не съхраняваме Вашите данни на Вашето устройство. Всички Ваши лични данни и здравна информация се съхраняват на сигурни сървъри в САЩ.

Ние не съхраняваме никаква информация за кредитни или дебитни карти. Тази информация се поддържа и плащанията се обработват от доставчик на платежни услуги – трета страна в съответствие със стандартите за сигурност на индустрията за платежни карти.

Всички Ваши данни, предавани между Вашето устройство и нашите сървъри, се криптират чрез технологията на криптографски протокол Secure Socket Layers (SSL).

Всички конфиденциални лични данни, които могат потенциално да Ви идентифицират, като имейл адрес, изображения и съобщения, се криптират не само преди предаването им, но и на нашите сървъри.

Ще запазим данните Ви за срок от 5 години след изтичане/прекратяване на договора Ви с нас като Практикуващ лекар в Приложението.

Какво е правното основание за обработването на данните Ви?

Вашите идентификационни лични данни, както и данните Ви, отнасящи се до професионалната Ви медицинска квалификация са необходими за изпълнение на договора, сключен между нас, в качеството Ви на Практикуващ лекар в Приложението. Данните Ви се използват само за целите на комуникация с Пациенти в Приложението, връзка и осъществяване на дистанционни медицински оценки и консултации, за администрация/промяна/поддържане на софтуера, информирането Ви за нови функционалности.

Относно профилните Ви данни, които доброволно споделяте с Приложението, те се обработват за горните цели на основание съгласието Ви и могат да бъдат променени или изтрити по всяко време.

Ние обработваме данните за целите на анализ и бизнес разузнаване, развитие на нови продукти, усъвършенстване на системи и показатели на основание нашия легитимен интерес, а именно постоянно да подобряваме и развиваме продуктите си.

Прехвърляне на лични данни

Вашите лични данни които се подават на Приложението, ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани, разкривани и унищожавани в съответствие с приложимото законодателство на ЕС, Общите условия и настоящата Политика за поверителност.

Тези данни могат да се съхраняват на сървъри, разположени извън Вашата местна юрисдикция.

Прехвърляне на данните Ви в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) се извършва единствено при приложени адекватни мерки за защита на данните съгласно Регламент (ЕС) 679/2016. Защитата на информацията остава с данните Ви.

Какви са Вашите права?

Имате право да изискате достъп до обработваната от нас информация, да поискате да изтрием данните Ви, да коригираме всякакви неточности в данните Ви, да изискате да ограничим обработването на данните Ви, да възразите срещу обработването на данните Ви, както и да упражните правото си на преносимост на данните.

Можете да упражните следните права директно в Приложението:

 • изтриване на данните Ви чрез „Настройки“, „Изтрий акаунта си“. Моля да имате предвид, че изтриване на самото Приложение от устройството Ви не изтрива данните от акаунта Ви
 • коригиране на данните чрез директно коригиране на информацията в профила Ви в Приложението
 • преносимост на данните Ви чрез „Настройки“, „Експорт“
 • достъп до данните е осигурен при достъпване на профила Ви в Приложението
 • чрез поле за „Обратна връзка“ е възможно да бъде упражнено и друго от Вашите права

Можете да упражните правата си и като се свържете с нас на support@healee.com

Съгласието Ви, основание за обработване на личните Ви данни, може да бъде оттеглено по всяко време, като това не засяга законността на обработването преди оттеглянето му. Оттеглянето на съгласието ви практически може да упражните като премахнете данните си в профила на Приложението или изтриете акаунта си.

Вашите лични данни не подлежат на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Имате право да подадете жалба във връзка с начина, по който обработваме Вашите данни, до българската Комисия за защита на личните данни или можете да се свържете с нас на support@healee.com, за предоставяне на повече информация във връзка с Вашите оплаквания.

Промени в Политиката за поверителност

Ние имаме право да променяме настоящата Политика за поверителност по всяко време без предизвестие. Вие ще бъдете уведомявани за такива промени при всяко следващо влизане в платформата.