Общи условия

За нас

Healee („ние“, „нас“ или „наш“), управлявано от Ейт Инвестмънтс АД, дружество, регистрирано в България, ЕИК 206291447, е мобилно софтуерно приложение („Приложение“), което може да бъде изтегляно и инсталирано на Вашия мобилен телефон или таблет (заедно „Устройство“).

Относно Приложението

Нашите услуги се предоставят през Приложението, което е онлайн платформа, позволяваща на медицински специалисти („Практикуващи лекари“) да си комуникират с Вас („Пациент“ или „Пациенти“), за да Ви предоставят дистанционни медицински оценки и консултации онлайн въз основа на историята на заболяването, която докладвате на Практикуващите лекари („Услугите“).

Ние не сме доставчик на медицинско обслужване, нито здравно заведение и не предоставяме здравни дейности. Медицинските оценки и консултации, които получавате, се предоставят от Практикуващите лекари, които действат като независими медицински експерти и не зависят от Healеe (или дружество зад Healee) по никакъв начин.

Използвайки Приложението, Вие приемате правилата, изложени в настоящите Общи условия и нашата Политика за поверителност (вж. Политика за поверителност). От Вас ще бъде изискано да приемете тези условия като част от регистрацията в Приложението и когато използвате нашите услуги. Вие не може да използвате нашите услуги, ако не приемете да бъдете обвързани от тези Условия.

Как работят консултациите с лекар?

Вие изпращате описание на Вашия проблем заедно със снимки, резултати от тестове и други важни файлове и получавате отговор от Практикуващ лекар (качен през Приложението) в рамките на 16 до 48 часа, в зависимост от избрания от Вас срок на доставка. Отговорът съдържа информация за Вашето състояние заедно със съвет за лечение.

Ако по време на консултацията лекарят реши, че имате нужда от някакво лекарство, той или тя може да Ви предпише това лекарство. Ако вече не сте го направили, когато сте се регистрирали, ще поискаме от Вас да попълните имената и възрастта си. В зависимост от местните регулации, тази информация е нужна, за да се създаде валидна рецепта.

В Приложението и на нашия уебсайт може да откриете ценовата листа за услугите на Практикуващите лекари. Заявявайки консултация с Практикуващ лекар, Вие приемате цените за техните услуги. Вие плащате за услугите на Практикуващите лекари през Приложението (вж. „Цени, плащане и възстановяване на суми“ по-долу), но не плащате никакви такси на самото Приложение.

Надяваме се, че тези услуги ще Ви бъдат полезни. Моля, използвайте ги отговорно.

Какво се изисква от Вас

Вие може да използвате Приложението при спазване на следните правила:

 1. Всяка информация, която предоставяте на Практикуващ лекар или качвате в Приложението, е точна.
 2. Ако имате някакви притеснения относно услугите, които получавате от Практикуващите лекари през Приложението, или относно информация в Приложението, трябва да потърсите допълнителен медицински съвет от Вашия личен лекар или друг медицински специалист.
 3. Вие се съгласявате да не използвате Healee като заместител на първична лекарска помощ или лично посещение при лекар.
 4. Вие спазвате всички инструкции, които Ви дават Практикуващите лекари.
 5. Вие спазвате всякакви инструкции за използването на медикаменти и/или лечебни продукти, препоръчани или предписани от Практикуващ лекар.
 6. Вие информирате Практикуващия лекар за всякакви странични или неочаквани ефекти от леченията, които са препоръчали.

Информирано съгласие преди оказване на медицинска помощ

С приемане на общите условия Вие декларирате, че сте уведомен и се съгласявате със следното:

 1. Вие разбирате, че предлаганите услуги от специалистите могат да бъдат квалифицирани като медицински такива и се извършват от разстояние и без да бъде осъществен личен и непосредствен контакт или физикален преглед. Вие разбирате, че за тези услгуги не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) по силата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗПП.
 2. Вие разбирате, че поставянето на диагноза се извършва от разстояние със съответните последици и рискове от това. Специалистите ще положат всички възможни усилия да осигурят качествена, своевременна и в пълен обем диагностика и все пак Вие сте уведомени и приемате, че при диагностициране от разстояние съществува риск от неправилно диагностициране на Вашето състояние. Също така вие сте уведомени, че услугите, които специалистите предлагат, не заместват личната консултация с общопрактикуващия лекар или специалист.
 3. Вие декларирате, че сте предпочели извършването на консултация от съответните специалисти чрез използването на Healee, след като сте били информирани за всички обстоятелства посочени в настоящите Общи условия и след като сте наясно, че са налице и други алтернативи, свързани с диагностиката на Вашето заболяване (посещение при общо практикуващ лекар, посещение при специалист от извънболничната помощ или оказване на болнична медицинска помощ).
 4. Вие разбирате и се съгласявате, че специалистите предлагат качествена диагностика и лечение на Вашия здравословен проблем, но не и гаранции за излекуване.
 5. Вие разбирате, че носите отговорност да следите състоянието си и да потърсите медицинска помощ при възникване на усложнения и да се обърнете към съответните специалисти в случай на необходимост.
 6. Вие се съгласявате, че в хода на консултацията може да получите допълнителна информация за Вашата диагноза, лечение, използваните методи за диагностика и лечение, алтернативите им, рисковете (ако има такива), очакваните резултати, като същата ще се счита за приета, освен ако изрично не изразите несъгласие.
 7. Вие ползвате Приложението при условията в нашата Политиката за поверителност и настоящите Общи условия единствено лично и за получаване на медицинска оценка или консултация за себе си или Вашето дете, над което упражнявате родителски права или сте негов настойник.

Технически изисквания за използване на Приложението

За да използвате Healee, Вие се нуждаете от:

 1. устройство с операционна система iOS 9.0 или по-нова, или устройство, работещо с Android v4.4 или по-нова версия
 2. стабилна интернет връзка

Препоръчваме Ви също така винаги да използвате най-новата версия на Healee, за да се възползвате от всички функционалности и отстраняване на програмни грешки или софтуерни дефекти.

Как използваме Вашата лична информация

Ние използваме личната информация, която ни предоставяте, само в съответствие с нашата Политика за поверителност. За повече подробности вижте нашата Политика за поверителност.

Как използваме информацията за Вашите кредитни карти

Ние не съхраняваме никаква информация за кредитни или дебитни карти. Тази информация се поддържа и плащанията се обработват от доставчик на платежни услуги – трета страна в съответствие със стандартите за сигурност на индустрията за платежни карти. За повече подробности вижте нашата Политика за поверителност.

Цени, плащане и възстановяване на суми

 1. Цените за услугите, които получавате от Практикуващите лекари през Приложението, са налични в Приложението и на нашия уебсайт.
 2. Цените могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие. Ценовите промени няма да засягат услугите, които вече сте поръчали.
 3. Вие имате отговорността и задължението да платите цената за предоставените от Практикуващите лекари услуги, които получавате през Приложението.
 4. Можете да извършите плащане с валидна дебитна или кредитна карта (Mastercard или Visa), както и ePay.
 5. След като ни изпратите заявка за консултация (след като кликнете на Send (Изпрати) в Приложението), ние извършваме предварително удостоверяване на съответната сума във Вашата кредитна или дебитна карта. Имайте предвид, че това удостоверяване не е действително плащане – това е проверка, че във Вашата карта има достатъчно средства. Действителното плащане се извършва, след като Доставчикът е прегледал Вашия случай и е отговорил.
 6. Предоставяйки данни за Вашите кредитни карти и свързаната платежна информация в Приложението, Вие се съгласявате да Ви бъдат удържани всички такси и разходи, дължими и изискуеми за услугите, предоставяни от Практикуващите лекари през Приложението, и че от Вас не се изисква никакво допълнително уведомление или съгласие.
 7. Вие ще получите частично или пълно възстановяване на платените от Вас суми, в случай че заявената от Вас консултация не е предоставена в срока, за който сте платили, или изобщо не е предоставена. За повече подробности относно възстановяването на суми, моля, вижте в Често задавани въпроси в раздела „В кои случаи мога да получа възстановяване на средства?“.

Важни ограничения за използване на Приложението

 1. Услугите на Практикуващите лекари, които получавате през Приложението, не са предназначени за предоставяне на спешна медицинска помощ. Ако се нуждаете от спешна медицинска помощ, трябва да се обадите на телефон 112 (или на Вашия регионален спешен номер) или да отидете в най-близкия кабинет за оказване на спешна помощ.
 2. Някои здравословни проблеми не са подходящи за дистанционно предоставяне на здравни услуги и Ви препоръчваме да прочетете разделa Често задавани въпроси  преди да използвате нашите услуги, за да научите повече за това с какви Практикуващи лекари може да се свържете през Приложението.
 3. За да използвате Приложението, ще трябва да предоставите някакви данни (вж. нашата Политика за поверителност).
 4. Настоящите условия, използването на Приложението и услугите на Практикуващите лекари се ръководят от българското законодателство и ние не поемаме никаква отговорност за закони извън България. Ние не правим никакви заявления, че всички продукти, цялото съдържание и всички услуги, описани във или налични през Приложението, са подходящи за употреба на места извън България. Ако искате да използвате Приложението в друга държава, Вие имате право да го направите, но потвърждавате, че ще го направите на собствен риск и отговорност. С настоящото Вие се съгласявате, че в случай на спорове, свързани с настоящите условия или използването на услугите, налични през Приложението, същите ще бъдат отнесени към компетентно съдилище в България.
 5. Личната информация („Информация“), която се подава на Приложението, ще бъде събирана, обработвана, съхранявана, разкривана и унищожавана в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и нашата Политика за поверителност.
 6. Всички Практикуващи лекари, които предоставят услуги чрез Приложението, са независими професионалисти, изцяло отговорни за услугите, които всеки един от тях Ви предоставя.
 7. Healee не практикува медицина или каквато и да е друга лицензирана професия и не се меси в практикуването на медицина или друга лицензирана професия от Лекарите, всеки от които е отговорен за своите услуги и съответствие с изискванията, приложими към неговата/нейната професия и лиценз. Ние не създаваме никакво правно взаимоотношение, нито взаимоотношение лекар-пациент между Вас и Healee (или Дружество зад Healee).
 8. Healee не носи отговорност за каквито и да е професионални съвети, които получавате от Практикуващ лекар чрез приложението.
 9. Healee не е медицинско устройство. Въпреки че Приложението може да позволява на пациентите да си комуникират с Практикуващи лекари от сферата на здравеопазването и въпреки че част от информацията в Healee може да е свързана с оценка на медицински или здравословни състояния или обстоятелства, Приложението не е предназначено и съответно Вие не може да го използвате като устройство за откриване, диагностициране или лечение на медицински или здравословен проблем или за установяване на наличието или липсата на медицински или здравословен проблем.
 10. Ако нарушите някое от тези условия при използване на Приложението, ние можем да Ви забраним достъпа до приложението или да дезактивираме Вашия акаунт.

Отказ от предоставяне на гаранции

Вие изрично се съгласявате, че поемате лична отговорност за използване на Приложението и че използването на Приложението от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Както Приложението, така и услугите се предоставят във вида, в който са, и във вида, в който са налични. Ние изрично отказваме да предоставяме каквито и да е гаранции, било то изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за търговско качество, годност за конкретна употреба или цел, ненарушение, право на собственост, функционалност, състояние, стойност, точност на данни и системна интеграция.

Използвайки Приложението, Вие изрично се съгласявате, че Healee не предоставя медицински съвети, диагнози или лечение и че е платформа и инфраструктура за свързване на пациенти с независими доставчици – трети страни (Практикуващи лекари), включително лекари и други професионалисти. Използвайки Приложението, Вие се съгласявате да не държите Healee отговорно по никакъв начин за професионална небрежност или некачествено лечение, което Лекуващите лекари могат да предоставят. Вие изрично и конкретно потвърждавате и съзнавате, че Healee не замества спешно лечение и че Вие не сте в състояние, което се нуждае от спешна медицинска помощ.

Вие изрично и конкретно потвърждавате, че Вашето здравословно състояние може да се влоши и че Вие носите цялата отговорност за следенето на Вашето здравословно състояние и че в случай на нужда, ще потърсите и изискате медицинска помощ.

Вие изрично се съгласявате, че Доставчиците, използващи Приложението, носят цялата отговорност за и ще имат пълно правомощие, отговорност, надзор и контрол над предоставянето на всички медицински услуги, съвети, инструкции, решения за лечение и други професионални здравни услуги и че всички диагнози, лечения, процедури и други професионални здравни услуги ще бъдат предоставяни единствено от и под надзора на Доставчиците по тяхно собствено усмотрение и както считат за уместно.

Ограничение на отговорността

Вие изрично се съгласявате, че до степента, разрешена от приложимото право, в никакви случаи Healee или негови длъжностни лица, служители, директори, дружества-майки, дъщерни дружества, свързани лица, представители или лицензодатели няма да носят отговорност за каквото и да е обезщетение за преки, случайни, специални, последващи вреди или такива с назидателен характер, включително, но не само, обезщетение за загуба на приходи, печалби, търговска репутация, употреба, данни или други нематериални загуби, произтичащи от или свързани с Вашата употреба на Приложението или услугите, независимо дали това обезщетение за вреди е въз основа на договор, деликт (включително небрежност и обективна отговорност), гаранция, устав или други. Доколкото нямаме право, съгласно приложимото законодателство, на отказ от подразбираща се гаранция или ограничаване на отговорностите по нея, обхватът и срокът на такава гаранция и степента на отговорност на Healee ще бъдат минималните, разрешени по това приложимо законодателство.

Обезщетение

Вие изрично се съгласявате да обезщетявате, защитавате и освобождавате от отговорност Healee, неговите длъжностни лица, директори, служители, представители, дъщерни дружества, свързани лица, лицензодатели и доставчици от и срещу всякакви искове, дела, изисквания, отговорности и споразумения, включително без ограничение разумни юридически и счетоводни такси („Искове“), произтичащи от или за които се предполага, че произтичат от Вашето нарушаване на тези Общи условия. В допълнение, Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и освобождавате от отговорност Вашия/те Доставчик/ци от и срещу всякакви искове на трети страни, произтичащи от Вашето неспазване на съветите или препоръката/ките на съответния Доставчик.

Право да правим промени

Ние имаме право, по свое усмотрение, да модифицираме, добавяме или изтриваме части от тези Условия по всяко време в бъдеще. Ние ще Ви уведомяваме за такива промени при всяко следващо влизане в платформата. Ако след уведомление за такива промени продължите да ползвате Приложението и/или услугите, това ще означава, че потвърждавате тези промени и приемате да бъдете обвързани от ревизираните Условия, включващи тези промени.

Моля, потвърдете, че сте на възраст над 18 години

Ако използвате Приложението, за да получавате дистанционна медицинска оценка за Вашето дете, моля, имайте предвид, че родителите приемат Общите условия от името на своите деца на възраст от 0 до 14 години и заедно със своите деца на възраст между 14 и 18 години.