д-р Недялка Великова

Лъчелечение

Аджибадем Сити Клиник Младост

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Недялка Великова е специалист лъчетерапевт в София с над 13 години медицински опит. Интересите ѝ са в сферата на лечение на рак на млечната жлеза, тумори на женската полова система, интракавитарна и интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата, тумори на ЦНС, рак на белия дроб, радиохиругия. Образование Завършва Медицински университет София през 2009 г. През 2014 г. придобива специалност Лъчелечение след специализация в Специализирана болница за активно лечение по онкология София. Квалификации - Участие в Global Cancer Institute Tumor Boards – докладване на клинични случаи; - Автор на Националния лъчетерапевтичен стандарт за лечение при рак на маточното тяло, приет с консенсус през 2017 г. от Гилдията на лъчетерапевтите в България; - Част от авторския колектив на главата Злокачествени тумори на женските генитали в учебникa по Медицинска онкология, издаден през 2018 г. под редцията на проф. К. Тимчева; - Публикации в български и международни научни списания; - Участия като лектор в редица конференци и научни форуми у нас и в чужбина; - През 2011 г. печели награда за най-добро представяне на Осми национален конгрес по онкология; - Член на Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по медицинска онкология, Клуб млад онколог, Член на управителния съвет на Клуб млад лъчетерапевт, Асоциация на специализантите в България, Български лекарски съюз, Европейска асоциация по лъчелечение, Американска асоциация по клинична онкология. Биография От 2009 г. до 2012 г. д-р Великова е лекар ординатор в отделение по Перкутанно лъчелечение към Клиника по лъчелечение в СБАЛО, а от 2012 г. до 2015 г. е асистент в същото отделение. От 2015 г. до 2016 г. работи като лекар лъчетерапевт в Oтделение по лъчелечение към МБАЛ Уни Хоспитал Панагюрище. От 2016 г. практикува в Отделение по лъчелечение към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост София.