Stefani Grigorova

Psychologie, Psychotherapie

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Стефани Григорова е психолог в Пловдив. В практиката си интегрира инструментариум от когнитивно-поведенческата терапия. Главна цел в подхода, който използва е създаването на доверителна връзка в едно защитено пространство. За най-важни компоненти на терапевтичния процес счита човечността, разбирането и подкрепата. Предлага консултации и терапия при състояния като: - Тревожни разстройства; - Депресия; - Житейски кризи и трудности; - Ниска самооценка; - Управление на стреса; - Личностно развитие; - Проблеми на работното място; - Управление на гнева. Стефани Григорова консултира лица над 16-годишна възраст. Образование Завършва бакалавърска степен по специалност Психология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски през 2022 г. Към момента завършва обучението си в магистърска програма по специалност Клинична психология към Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград. Квалификации - Следдипломна специализация Психология и психотерапия на кризи и кризисни състояния, МУ Пловдив, 2022 г.; - Обучава се в когнитивно-поведенческа терапия към БАКПП Пловдив, 2021 г.; - Към момента провежда изследване и подготвя научна статия на тема: Взаимовръзка между самооценка, алекситимия и ресурса за възстановяване от неблагоприятни събития; - Научна статия и изследване на тема: Удовлетвореност и отчужденост от труда в IT сферата; - Съавтор в изследване и научна статия на тема: Изследване нивата на стрес при рискови професии и влиянието му върху бърнаут на работно място. Биография Към момента Стефани Григорова е стажант в психологична подкрепа на пациенти с онкологична диагноза в База 2 на КОЦ Пловдив, в детска градина Мирослава Пловдив – метода Монтесори и развива своята самостоятелна практика.