Dr. med. Zhivka Dancheva MD, PhD

Nuklearmedizin

Клиника по нуклеарна медицина / ПЕТ скенер, УМБАЛ Света Марина

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Д-р Живка Данчева е специалист по нуклеарна медицина във Варна с 14 години опит. Провежда ПЕТ/КТ изследвания при онкологични заболявания, дегенеративни заболявания на нервната система и пациенти със сърдечно-съдови заболявания; СПЕКТ и СПЕКТ/КТ изследвания, бъбречна сцинтиграфия, диференциална диагноза на септично от асептично разхлабване на протези на оп. двиг. ап, диагностика на паркинсонова болест, хиперпаратиреоидизъм, тиреотоксикоза, проследяване при карцином на щитовидна жлеза. Провежда лечение с радиоизотопи при заболявания на щитовидната жлеза, лечение на болка при костни метастази. Образование Завършва Медицински университет Плевен 2005 г. През 2010 г. придобива специалност Нуклеарна медицина. През 2012 г. защитава образователно-научна степен „доктор", под ръководството на проф. д-р Анелия Клисарова, дмн, на тема „Метаболитна радиофармацевтична терапия с 89Sr (Метастрон) при болезнени костни метастази.” Допълнителни квалификации - Над 30 статии в наши и чужди медицински списания; - Участия в обучения на IAEA в Литва, Словения и България, семинари на Европейското училище по нуклеарна медицина, организирани от EANM, както и в ежегодни онлайн курсове сертифицирани по UEMS за продължаващо обучение на медицински специалисти; - Член на: Българско дружество по нуклеарна медицина (БДНМ), Европейска асоциация по нуклеарна медицина (EANM), WiN България – Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България, българска асоциация на WiN Global" и European Society for Hybrid Medical Imaging (ESHI); Биография От 2006 г. работи в Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, УМБАЛ Св. Марина Варна. Участва в екипа, който през 2009 г. въвежда в България позитронно-емисионната томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ). През 2016 г. заема длъжността главен асистент към катедра по Образна диагностика и лъчелечение към МУ Варна. Професионалните й интереси са в областта на рак на белия дроб, карцином на простатата и на гърдата, малигнен меланом, саркоми, невроендокринни тумори, ГИСТ, дегенеративни и моторни заболявания на нервната система, заболявания на отделителната система, детска онкология. Извършва разчитане на ПЕТ/КТ, след предоставяне на изследване на магнитен носител (CD, DVD)