Healee herunterladen

Stoyan Kuzmanov

Psychologie, Psychotherapie

Психотерапевтичен кабинет "АтелиеТО", Стоян Кузманов

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Стоян Кузманов е специалист психолог и психотерапевт в София. Предлага индивидуална терапия и консултиране на двойки. Основната парадигма в психотерапията, с която работи, е гещалт терапия. В работата си използва също арт терапия, хипноза, индивидуални семейни констелации, работа с тяло. Области на работа: тревожност, депресия, агресия, страхове и фобии, панически атаки, стрес, травма от загуба (раздяла, смърт), зависимости (хазарт, алкохол, храни, игри), натрапчиви мисли, ОКР и ПТСР, екзистенциалност (загуба на смисъл, идентичност, посока). Работи с клиенти над 14-годишна възраст. Образование Завършва магистратура по Психология във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново през 2017 г. През 2018 г. става гещалт консултант към Български институт по Гещалттерапия, а през 2020 г. гещалт терапевт. Допълнителни квалификации - Член на Дружество на психолозите в България, Българска асоциация по Гещалттерапия, Българска асоциация по хипноза; - Психодинамично интервю и базисни терапевтични умения към Психодраматична работилница; - Медиация към ПАМБ, вписан в Единен Регистър на Медиаторите към Министерството на правосъдието от 2016 г.; - Хипноза и хипнотерапия, Технология на страха към Българска асоциация по хипноза; - Водене на малки групи към Български институт по Гещалттерапия; - Фасилитатор в обучение Семейни констелации; - Ко-водещ на обучителен курс "Първите 7 стъпки в гещалт терапията“, към БИГТ. Биография Стоян Кузманов има самостоятелна практика за психологически консултации и психотерапия "АтелиеТО", гр. София. Владее английски, френски и португалски език. Повече за Стоян, както и написани статии от него, може да прочетете на www.stoyankuzmanov.com