Kaloyan Bozhanov

Psychologie, Psychotherapie

Холистичен център ДНК-Любов

Dieser Arzt ist in Healee nicht aktiv

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

Über

Калоян Божанов споделя: Клиентите, които се обръщат към мен го правят най-често, защото твърде дълго са се пренебрегвали и съгласявали с всичко във връзките си, оставайки в токсични взаимоотношения, в които главно те са били отдаващите и ангажираните. Съответно са получавали много малко и в началото на нашата съвместна работа се чувстват ограбени, наранени и огорчени. На първо място заедно успяваме да преоткрием себеуважението им.Това все повече им помага да се свържат със своите ценности, да се научат да отстояват своите граници. Умението да защитават себе си и да не правят всичко и на всяка цена, им помага да намерят и задържат равностоен партньор в живота си. Аз насърчавам: „Обичай себе си по начин, който заслужаваш и човекът до теб ще отразява същото в замяна“. Мисията ми е да помагам на своите клиенти да направят житейската промяна, която твърде дълго са отлагали. Продължаваме с освобождение от токсични взаимоотношения, в които са зациклили от години. Чрез осъзнаването защо са в подобни отношения, те намират своите ресурси, ценности и силни страни. Това също помага да разберат за своите вече остарели модели на поведение и да ги заменят с нови и работещи. Може да прочетете още как мога да съм полезен на www.kaloyanbozhanov.com Основни теми на работа при жени - виж тук - https://bit.ly/3P5kLcf При мъже - виж тук - https://bit.ly/47TmqdD ОБРАЗОВАНИЕ Завършва магистърска степен по Психология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с тема на дипломна работа ''Предизвикателства пред кариерното консултиране на учениците от 10 до 12 клас''. Към момента преминава обучение по психотерапия към Български институт по гещалт терапия и следдипломна квалификация “Сексология” към Медицински университет - Пловдив КВАЛИФИКАЦИИ: - в обучение следдипломна квалификация “Сексология” - Медицински университет Пловдив - в обучение за Гещалт психотерапевт под супервизия към БИГТ (Български Институт по Гещалт терапия) - Кореспондентски курс ''Приложна психология и психотренинг''; - Обучение ''Фамилни констелации'', Прафул Сарачино (Италия), Свагито Лийбермайстер (Германия) и Елица Великова, Институт за терапия и експресивни изкуства, София - Обучение под супервизия ''Първична терапия и работа с детски травми'' (''Праймъл терапия и работа с вътрешното дете''), Институт за терапия и експресивни изкуства - Обучение за ''Страхове и сенки в партньорството'' на немския терапевт Милан Кармели; - Обучение ''Йога на смеха''; - Инструктор по метода на д-р Брус и д-р Джоан Дю - Епигенетични лечебни цикли. БИОГРАФИЯ От 2016 г. Калоян Божанов има самостоятелна практика и над 2000 часа консултативна работа с клиенти - мъже, жени и юноши от цяла България, Европа и Америка. Лектор и водещ на събития, като през 2017 г. е сред участниците на първата TEDxPlovdiv конференция. През 2017 г. работи като доброволец с деца с аутизъм и синдром на Даун в начално училище ''Цани Гинчев'' Лясковец. Работил е като училищен психолог в ПГАТ “Ц. Церковски” - Павликени. През учебната 2021/2022г. е психолог в Частно средно училище ''Аз съм българче'' - Варна. Създател на приложението за психологическа превенция и житейска промяна - ДНК-Любов Premium App. Може да се изтегли безплатно в Google Play и App Store.